1. Aktualności
  2. Polska

Dalsze dyskusje nt kwot mlecznych

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Agra Europe
Autor: Monika Czaplicka

Kwoty mleczne były najbardziej kontrowersyjną kwestią na spotkaniu ministrów rolnictwa UE z Komisarz UE ds. Rolnictwa oraz przedstawicielami francuskiej prezydencji w dniu 30 września w Brukseli.

Ostateczna decyzja w sprawie zmian zaproponowanych przez KE w przeglądzie funkcjonowania rynków (Health Check)zostanie podjęta po końcowym głosowaniu w Parlamencie Europejskim i po debacie Rady, zaplanowanych na 19 listopada br. Komisja zaproponowała wzrost kwot mlecznych o 1% w 5 kolejnych latach aż do ich zniesienia po sezonie 2014/15.