1. Aktualności
  2. Polska

Ceny i skup mleka w Polsce w okresie I-IV 2009

Źródło: Sparks Polska
Autor: Janusz Górski
© Sparks Polska

Według GUS średnia cena skupu mleka wg województw w Polsce w kwietniu 2009 wyniosła 91,88 zł/100 l z VAT (87,71 bez VAT) i była 0,8% większa w porównaniu do marca br. i około 21% mniejsza niż w kwietniu 2008 r.
Najniższa cenę za 100 litrów z VAT odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim - 79,15 zł, woj. pomorskim i podkarpackim 82,49 zł. Najwyższą w woj. podlaskim 102,68 zł, woj. dolnośląskim - 98,66 zł i woj. opolskim - 96,75 zł.
W kwietniu skupiono blisko 752 mln l mleka to jest 2% (14,6 mln l) więcej niż w marcu br. oraz blsiko 9% (61,2 mln l) więcej w stosunku do kwietnia 2008 r.
Łącznie od początku roku skupiono 2826,5 mln l to jest o ponad 6% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Największe wzrosty skupu mleka w porównaniu do marca br. odnotowano w województwach:
a.. lubelskim - 5,5 mln l,
b.. podlaskim - 4,2 mln l,
c.. mazowieckim - 3,2 mln l,
d.. wamińsko-mazurskim - 1,5 mln l,
e.. podlaskim - 0,8 mln l,
f.. dolnośląskim - 0,8 mln l,
Jedyne spadki skupu mleka w porównaniu do marca br. odnotowano w województwach:
a.. wielkopolskim - 1,4 mln l,
b.. opolskim - 0,5 mln l,
c.. łódzkim - 0,4 mln l,
d.. lubuskim - 0,2 mln l,
Największy udział w skupie miały województwa:
a.. podlaskie - 25,8%,
b.. mazowieckie - 18,9%,
c.. wielkopolskie - 13%,
d.. łódzkie - 9,8%
Udział tych województw w skupie mleka ogółem wyniósł 67,5%