1. Komunikaty

Polska Izba Mleka partnerem IFCN – The Dairy Research Network

Źródło: Polska Izba Mleka
Autor: Janusz Górski
©

Z inicjatywy Agnieszki Maliszewskiej – Dyrektor Biura, Polska Izba Mleka podpisała umowę o partnerstwie z IFCN – The Dairy Research Network na lata 2023-2024. Mając na uwadze jak istotne są najświeższe, sprawdzone i dostarczane szybko informacje z branży i aby wspierać sektor mleczarski w czasach kryzysu, dzięki porozumieniu Polska Izba Mleka zyskała dostęp do co miesięcznych webinarów, biuletynu oraz Raportu mleczarskiego.

IFCN – The Dairy Research Network jest globalną siecią badawczą w dziedzinie mleczarstwa publikującą wyniki badań, raporty i sprawozdania, dostarczającą dane ekonomiczne dotyczące mleczarstwa i prognozy bazując na modelach i analizach.

Jedną z najistotniejszych publikacji IFCN jest Raport mleczarski wydawany corocznie od 2000 r. Raport ten stał się standardową publikacją dla naukowców i firm zaangażowanych w łańcuch mleczarski. Umożliwia on uzyskanie holistycznego spojrzenia i zrozumienie wzajemnych powiązań w sektorze mleczarskim na poziomie globalnym. Raport mleczarski IFCN zawiera:

– mikroekonomiczne wyniki dotyczące kosztów, zwrotów, rentowności i produktywności gospodarstw mlecznych na całym świecie;

– profile krajów – kluczowe wyniki są podsumowane na początku rozdziału poprzez wykresy lub mapy świata;

– szerokie monitorowanie specyficznych kwestii związanych z mleczarstwem tj. ceny mleka, ceny pasz, stosunek cen mleka do cen pasz, a także zmiany kursów walut;

– metody zastosowane w analizie IFCN, w tym glosariusz i opis Standaryzacji IFCN oraz Podejścia Typowego Gospodarstwa IFCN (IFCN Typical Farm Approach).

– Dzięki nawiązaniu współpracy będziemy mieć jeszcze szybszy dostęp do najnowszych i najbardziej aktualnych informacji na temat światowego rynku mleka, zachodzących w branży zmian, aktualnych cen i prognoz. Przypominamy, że Polska Izba Mleka jako jedyna organizacja branży mleczarskiej od lat publikuje analizy miesięczne i analizy skupowe sektora mleka, dzięki środkom z Funduszu Promocji Mleka – podsumowała Agnieszka Maliszewska, Dyrektor PIM.

Zawarte porozumienie umożliwi Polskiej Izbie Mleka jeszcze efektywniej wspierać sektor mleczarski szczególnie w dobie już obserwowanego kryzysu w branży.