1. Komunikaty

Hochland stawia na lokalne społeczności

Źródło: Hochland Polska
Autor: Janusz Górski
© hochland polska

Hochland Polska dąży do podniesienia standardów rozwoju, ochrony środowiska i poszanowania praw, a także koordynuje interesy zainteresowanych stron we wspólnym podejściu do jakości i zrównoważenia. CSR zdefiniowano tu jako system zarządzania relacjami pomiędzy firmą a otaczającym je środowiskiem, traktując lokalne społeczności jako jeden z priorytetów.

Po roku przerwy, spowodowanej pandemią, firma Hochland Polska już czwarty raz przeprowadziła ankietę zadowolenia z podejmowanych przez firmę inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych. W badaniu wzięli udział mieszkańcy gminy Kaźmierz i gminy Węgrów, w których firma ma swoje zakłady produkcyjne oraz pracownicy Hochland Polska. Do wypełnienia ankiety zaproszono wszystkie chętne osoby z rejonu Kaźmierza i Węgrowa.

Badanie ankietowe przeprowadzono w listopadzie, zajmowało około 10 minut. Tak, jak w poprzednich latach, na formularzu znalazło się sześć zagadnień. Dystrybucja ankiety była zaplanowana w ramach wydań lokalnych gazet, ale także poprzez internet. W ankiecie pytano, czy Hochland Polska jest firmą przyjazną dla środowiska, czy wspiera społecznie ważne inicjatywy, czy wspiera edukację młodzieży, czy wspiera działania promujące aktywność fizyczną, czy angażuje się w rozwój gminy i wreszcie pytamy o ogólny poziom zadowolenia z inicjatyw Hochland Polska wśród lokalnej społeczności. Proponowano cztery możliwe warianty odpowiedzi: zdecydowanie nie, raczej nie, raczej tak, zdecydowanie tak.

W 2021 r. prawidłowo wypełniono 786 ankiet, 110 z nich zostało wypełnionych przez pracowników Hochland Polska. Liczba wypełnionych ankiet w stosunku do poprzedniego badania jest mniejsza, ale biorąc pod uwagę trudną sytuację epidemiologiczną, która obecnie ma miejsce w kraju oraz obowiązujące obostrzenia, można stwierdzić, że jest to dobry wynik.

Przeanalizowano wyniki ankietowania w ujęciu Top Box, czyli podsumowano odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak” i porównano je z wynikami z lat poprzednich. W stosunku do lat poprzednich zauważa się delikatną zmianę w odpowiedziach respondentów – są oni ostrożniejsi w swoich osądach. Mimo to, we wszystkich pytaniach wyniki odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak” są na poziomie ponad 90%. Ogólny poziom zadowolenia z inicjatyw Hochland Polska to 94% odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”.

– Pandemia spowodowała spadek ogólnego zadowolenia z życia, narzuciła narrację i tematy, które stały się piorytetowe dla Polaków. Dla ludzi najważniejsze są zdrowie i bezpieczeństwo bliskich. Uzyskane w tegorocznym ankietowaniu wyniki pokazują, że działania podejmowane przez Hochland Polska są zauważane i dobrze oceniane, z czego jesteśmy bardzo dumni. Społeczność lokalna jest zadowolona i docenia zaangażowanie firmy Hochland Polska w rozwój inicjatyw lokalnych – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Wyniki ankiety są każdorazowo bardzo pomocne w ocenie prowadzonych działań, a także ułatwią planowanie współpracy Hochland Polska z lokalnymi społecznościami na najbliższe lata.

Hochland Polska działa na polskim rynku od ponad 25 lat. W Polsce znajdują się dwa zakłady produkcyjne – w Kaźmierzu i Węgrowie, a także biuro w Poznaniu. Hochland, Almette, Valbon, SimplyV to wiodące na rynku marki, pod którymi kryje się szeroka gama produktów, z różnych kategorii, dostępna także dla rynku HoReCa. Wszystkie produkty z oferty Hochland wyróżnia doskonały smak i najwyższa jakość, dzięki najlepszym surowcom i technologiom.

Ostatnie wiadomości o firmie