70-lecie WNoŻ na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Dnia 11 września 2015 roku w Audytorium im. prof. E. Pijanowskiego odbyły się uroczystości 70-lecia Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie. Jubileusz uzyskał patronaty honorowe: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego i J.M. Rektora UWM w Olsztynie prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego.

Obecni na uroczystości: J.M. Rektor UWM w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard Górecki, I Zastępca Rektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju UWM w Olsztynie prof. Mirosław Gornowicz, Prorektor ds. Kształcenia UWM w Olsztynie prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. Studenckich UWM w Olsztynie prof. Janusz Piechocki, Prorektor ds. Kadr UWM w Olsztynie prof. Grzegorz Białuński, Prorektor ds. Nauki UWM w Olsztynie prof. Jerzy Jaroszewski.

Wśród zaproszonych osób znaleźli się Profesorowie Seniorzy WNoŻ UWM w Olsztynie: prof. zw. Jan Kisza, Dr h.c. A.R w Krakowie – Dziekan w kadencji 1978-1981, prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski – Dziekan w kadencji 1990-1993; 1993-1996, prof. dr hab. inż. Janusz Budny – Dziekan w kadencji 1981-1984, prof. Jadwiga Batura,  prof. Władysław Chojnowski, prof.  Regina Drabent, prof. Jan Jaworski, prof. Władysław Korzeniowski, prof. Halina Kozłowska, prof. Helena Panfil-Kuncewicz, prof. Antoni Kruk, prof. Andrzej Kuncewicz, prof. Arnold Reps – prodziekan 1984-1987; 1987-1990, prof. Stefan Smoczyński – Dziekan w kadencjach 1984-1987, 1987-1990, prof. Ryszard Zadernowski – Prodziekan w kadencjach: 1993-1996;1996-1999, prof. Stefan Ziajka – Dziekan w kadencji 2005-2008, prof. Tadeusz Stachowski, prof. Ignacy Bazydło.