1. Aktualności
  2. Świat

Arla Foods wzywa do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwie i gospodarstwach. Ma już wyniki.

Źródło: Forum Mleczarskie Handel
Autor: Janusz Górski

Firma Arla Foods i jej 10 300 właścicieli rolników zamierzają zrealizować swoje najbardziej ambitne cele do 2050 roku. W najbliższej dekadzie ma nastąpić 30% redukcja gazów w przeliczeniu na kg mleka. Kolejnym krokiem będzie zerowa emisja dwutlenku węgla do 2050 roku.

– Od lat pracujemy nad zrównoważonym rolnictwem i musimy iść dalej i szybciej, by pomóc w walce ze zmianami klimatu, które dotykają wszystkich mieszkańców naszej planety, w szczególności nas, rolników – powiedział rolnik i przewodniczący Arla Foods, Jan Toft Nørgaard.

Nowa strategia obejmuje cały łańcuch wartości, od krowy po konsumenta. Cel jest ustalony dla wszystkich rynków w Arli, jednak niektóre kraje mogą osiągnąć cel wcześniej w oparciu o lokalne warunki.

– Nie mamy jeszcze wszystkich odpowiedzi, ale wzywamy naszych rolników, zwłaszcza młodsze pokolenie i wzywamy przemysł, instytucje akademickie oraz rządy do współpracy, aby wspierać przejście na bardziej zrównoważone rolnictwo i produkcję żywności – dodał Nørgaard.

– Wierzymy, że rosnąca liczba konsumentów jest gotowa nagrodzić najbardziej zrównoważonych producentów mleka, płacąc trochę więcej za mleko w taki sam sposób, jak widzieliśmy w przypadku mleczarni ekologicznej. Od dziś zaczynamy współpracować z grupą postępowych rolników zarówno w Danii, jak i Szwecji, aby móc oferować bardziej zrównoważone, konwencjonalne i organiczne świeże mleko, wiodące w dziedzinie klimatu, dobrostanu zwierząt i zarządzania gospodarstwem. Wprowadzimy ich mleko na rynek w tym roku dzięki naszej wiodącej marce Arla 24 w Danii i marce Arla Ko w Szwecji – powiedział Peder Tuborgh, Dyrektor Generalny Arla Foods.

Z oczywistych powodów nie można całkowicie zredukować emisji metanu krów, ale można ją zmniejszyć dzięki zoptymalizowanej kompozycji paszy, która jest obszarem, w który inwestuje Arla.

Od 2013 r. przeprowadzono prawie 700 spotkań w gospodarstwach w celu edukowania grup rolników na temat środków zrównoważonego rozwoju i ponad 5 000 ocen klimatycznych w gospodarstwach Arla.

„Ocena klimatu jest bardzo motywująca, ponieważ identyfikuje potencjał twoich gospodarstw w zakresie redukcji emisji CO2, co często prowadzi do oszczędności kosztów”, mówi Jan Toft Nørgaard, który wykorzystał to narzędzie we własnym gospodarstwie.

Od 1990 r. dostawcy Arli zmniejszyli emisje na kilogram mleka o 24%. Od 2005 r zmniejszono o 22% emisję CO2 z działalności Arli, w tym dziedziny opakowań i transportu. W tym czasie Arla sprzedała 40% więcej produktów.

Zgodnie z ostatnią analizą Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Żywności i Rolnictwa (FAO), globalna produkcja mleka staje się bardziej wydajna i zrównoważona przy średniej na świecie 2,5 kg CO2 na kilogram mleka. Rolnicy z Arli przyczyniają się do tego wyniku przy średniej intensywności emisji wynoszącej 1,15 kg CO2 na kilogram mleka, co stanowi połowę średniej światowej.