1. Komunikaty

Dobrostan zwierząt to korzyść dla rolnika i konsumenta

Źródło: Polska Izba Mleka
Autor: Janusz Górski
© pim

Obecnie społeczeństwo zwraca coraz większą uwagę na kwestię dotyczącą zapewnienia odpowiedniego dobrostanu zwierząt. Według Carpenter (1980) dobrostan zwierząt  to stan, w którym zwierzęta mogą się zaadoptować bez cierpienia do środowiska stworzonego przez człowieka. Wpływ na dobrostan mają czynniki takie jak: czynnik ludzki (obchodzenie się ze zwierzęciem), warunki utrzymania (czynnik o największej ekspresji), obsada na jednostce powierzchni, zachowanie się adaptacyjne zwierząt. 

Należy też pamiętać, iż duży nacisk na poprawę dobrostanu kładzie unijna strategia „Od pola do stołu” będąca częścią Zielonego Ładu. 

Naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i rolników wychodzi Polska Izba Mleka, która opracowała standaryzację Dobrostan+. Producenci spełniający podwyższone standardy Dobrostanu będą mogli otrzymać certyfikat, a produkty, które powstaną z certyfikowanego surowca, będą mogły zostać odpowiednio oznaczone. Możliwość uzyskania wyższych cen powinna stanowić zachętę dla producentów mleka. 

Sprostanie wymaganiom dotyczącym dobrostanu zwierząt pomoże branży mleczarskiej oraz rolnikom w zwiększeniu konkurencyjności na rynku poprzez dobre skojarzenia nie tylko z wysokiej jakości i bezpiecznymi produktami, ale także standaryzowanym pozyskiwaniem surowca od dobrze traktowanych zwierząt hodowlanych.

Produkty od „zwierząt szczęśliwych” na Zachodzie Europy cieszą się dużą popularnością, konsumenci są gotowi zapłacić za nie odpowiednio wyższą cenę. W Polsce, jeśli chodzi o mleko, producenci są premiowani przez mleczarnie za wielkość produkcji oraz zawartość białka i tłuszczu. Ale te parametry też wynikają z utrzymania odpowiedniego dobrostanu. Zdrowsze krowy, mające rzadziej zapalenia wymienia, produkują więcej mleka,  co wpływa na poprawę sytuacji ekonomicznej rolnika. 

Kampania pt. Program dobrostan + sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka i realizowana przez Polską Izbę Mleka.