1. Komunikaty

Spomlek (SM): 10. Jubileuszowa edycja Konkursu Gospodarstwo Roku

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© spomlek (sm)

Do sztandarowego konkursu firmy Spomlek (SM) przystąpiło niespełna 1200 rolników będących członkami spółdzielni. Podzieleni byli na 3 grupy w zależności od ilości dostaw: gospodarstwo małe – dostawy mleka od 50 do 200 tys. l rocznie; gospodarstwo średnie – dostawy do 360 tys. l rocznie i gospodarstwo duże – dostawcy powyżej 360 tys. l. Do finału weszło po 5 gospodarstw w każdej kategorii. W ostatnim etapie były one oceniane przez komisję złożoną z członków Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz Dyrektora Działu Skupu. Na każdym z etapów punkty były przyznawane za dynamikę produkcji mleka, jakość, wydajność oraz aspekty związane ze zdrowotnością stada.

– Ocena gospodarstw w ciągu roku trwania konkursu jest bardzo szeroka i obejmuje wiele sfer związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Są to m.in. zaświadczenia potwierdzające fakt, że stado jest wolne od gruźlicy, białaczki i brucelozy, dokumentacja z przeprowadzonych badań jakości wody w gospodarstwie, przeglądów urządzeń chłodniczych i udojowych, zakupy pasz non GMO, stosowanie korekcji racic czy szczepień profilaktycznych stada. Rzeczy wydawałoby się standardowe, ale nie zawsze dopilnowane. Wierzymy, że tak szeroka ocena pozwala nam co roku na wybranie tych najlepszych z najlepszych gospodarstw – mówi Agnieszka Kamela, Dyrektor Skupu Surowca.

Niezmiennym celem konkursu od 10 lat jest poprawa warunków utrzymania zwierząt, podnoszenie jakości mleka i dynamiczny rozwój gospodarstw. To wszystko wpływa na sukces Spółdzielni, która skupuje surowiec najwyższej jakości, ale również sukces rolników, którzy poprawiają dobrostan stad i wzrost wydajności mleka.

– Konkurs Gospodarstwo Roku ma już swoją historię, a w niej 28 bohaterów – hodowców, którzy zwyciężyli, ale również tych, którzy stanęli na niższym stopniu podium zajmując miejsca od II do V. Oni wygrali nie tylko nagrody rzeczowe o znacznej wartości, ale przede wszystkim motywację do rozwoju gospodarstw, co w konsekwencji przekłada się na jakość surowca, z którego codziennie Spomlek tworzy najlepsze sery dojrzewające. Gratuluję wszystkim i dziękuję za Waszą pracę na rzecz polskiego rolnictwa – mówi Edward Bajko, Prezes Spomlek (SM).

W przeciągu 10 lat trwania konkursu Spomlek przekazał 28 samochodów osobowych w barwach marki serów Serenada. Instruktorzy Służby Surowcowej odwiedzili 500 gospodarstw w celu wykonania ankiet oceniających przygotowanie do konkursu. Komisja składająca się z członków Rady Nadzorczej łącznie odwiedziła 140 gospodarstw pokonując przy tym ponad 12 500 km.

Tegoroczną Galę Gospodarstwa Roku uświetnił pokaz laserów, występ Cleo i zespołu Korzuh. Część oficjalną spotkania prowadziła Monika Grzeszuk z mleczarni Spomlek (SM) oraz Tomasz Kammel. Zwieńczeniem uroczystości było rozdanie nagród i upominków dla osób, które wsparły charytatywny cel Gali – stworzenie Serenadowego kącika zabaw dla dzieci. Kącik powstanie w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie woj. lubelskie, który to został wskazany przez zwycięzcę akcji.

Zwycięzcami tegorocznego konkursu Gospodarstwo Roku zostali:

gospodarstwo małe

I miejsce: Teresa i Jacek Czerwińscy z miejscowości Gostycyn, woj. kujawsko-pomorskie;

gospodarstwo średnie

I miejsce: Elżbieta i Robert Kryńscy z Kosianki Leśnej, woj. podlaskie;

gospodarstwo duże

I miejsce: Lucyna i Józef Bucław z miejscowości Zalesie Wybudowanie, woj. pomorskie.

© spomlek (sm)

Ostatnie wiadomości o firmie