1. Komunikaty

Warsztaty strategiczne Hochland Polska

Źródło: Hochland Polska
Autor: Janusz Górski
© hochland polska

W listopadzie br. odbyły się zorganizowane przez Hochland Polska, lidera rynku serów, pierwsze w historii firmy warsztaty strategiczne dla wszystkich pracowników, pod tytułem: „Zbudujmy nasz dom i pokolorujmy go”. Udział w warsztatach wzięli także zaproszeni goście z Hochland SE, Hochland Hiszpania i Hochland Rosja. Była to okazja do pogłębionego dialogu między wszystkimi pracownikami, w tym działu sprzedaży, marketingu, finansów, logistyki, HR, rozwoju, zakupów, produkcji i innych funkcji obu polskich lokalizacji, zarówno w Kaźmierzu, jak i Węgrowie.
Tematykę warsztatów strategicznych podzielono na kilka płaszczyzn, które zostały szczegółowo omówione przez uczestników.


Na warsztatach pojawił się zarząd firmy wraz z ekspertami z poszczególnych działów oraz przedstawił plan działania na najbliższe lata. Plan bardzo szczegółowy, formalny, ale przedstawiony w przystępnej formie prezentacji połączonej z dialogiem oraz wykorzystaniem różnych narzędzi i technik multimedialnych. Był także czas na wspólną debatę kierownictwa Hochland Polska wraz z gośćmi z Hochland SE, Hochland Hiszpania i Hochland Rosja. Z kolei promowane zasady zarządzania, współpracy i wartości firmowe były tematem aktywnych prac w podgrupach, które finalnie prezentowały wypracowane symbole, ale także kolaże ze zdjęć i innych materiałów graficznych, czy wreszcie krótkie filmy i zdjęcia wykonane w trakcie zajęć, a przedstawiające poszczególne wartości.
Warsztaty strategiczne to najskuteczniejszy sposób na wyznaczenie i przedstawienie długoterminowych celów, misji i wizji firmy oraz na przeanalizowanie jej aktualnej sytuacji rynkowej, sposobu działania i konkurencji. To tworzenie mapy, która pokazuje drogę do sukcesu firmy. Cytując Senekę: „Wiatr w plecy wieje tylko temu marynarzowi, który wie dokąd płynie”. Kierunek wyznacza jasno określona misja i wizja, które dla Hochland brzmią następująco: „My pracownicy Hochland dzień w dzień robimy co w naszej mocy, aby naszymi wyrobami budzić zachwyt ludzi. Jesteśmy odpowiedzialni za człowieka i jego środowisko we wszystkim co robimy - również z myślą o naszych dzieciach i wnukach. Jesteśmy firmą rodzinną z prawie 100-letnią tradycją, budowaną w oparciu o długoletnie partnerstwo i jasne zasady. Rozumiejąc potrzeby konsumentów, z pasją tworzymy pyszne sery, które codziennie trafiają na stoły polskich rodzin. Rozwijamy rynek sera, oferując innowacyjne produkty i godne zaufania, kochane marki.”
Planowanie to standard w Hochland, to jeden z najważniejszych fundamentów biznesu. Warsztaty strategiczne stanowią każdorazowo najwyższą formę planowania.