1. Komunikaty

Łaciate, Polskie, Milandia i Gostyń uhonorowane za najwyższe parametry jakościowe masła

Źródło: KSM
Autor: Janusz Górski

Kapituła Superarbitrów
XIV Krajowej Oceny Masła i Mlecznych Nowości Rynkowych
(Słubice, 27-30 czerwca 2009r)
w składzie:
Przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej Babuchowski
Członkowie:
- prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
- prof. dr hab. Andrzej Lenart
- prof. dr hab. Jan Pikul
- prof. dr hab. Bogusław Staniewski
- prof. dr hab. Stefan Ziajka.
działając na podstawie Regulaminu XIV Krajowej Oceny Masła i Mlecznych Nowości Rynkowych - przyjętego przez Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy i podanego do wiadomości publicznej informuje, co następuje:
Kapituła, na posiedzeniu w dniach 27-30 czerwca 2009 r. - na podstawie analizy przedstawionych sprawozdań z badań przeprowadzonych przez Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych w Gdyni i Kielcach oraz przedstawionej dokumentacji - kierując się wymaganiami określonymi w regulaminie - postanowiła wyróżnić ze względu na wysokie parametry jakościowe następujące produkty:
1. Masło ekstra Łaciate Mlekpol (SM)
2. Masło extra Polskie Mlekovita
3. Masło extra Milandia (SML)
4. Masło extra Gostyń (SM)