1. Wydarzenia

40. Konferencja naukowo-techniczna nt. Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie

Data:20-23 września 2021
Organizator:Stowarzyszenie naukowo-techniczne „Energia i środowisko w mleczarstwie” działające od 25 lat przy UWM w Olsztynie
Lokalizacja:Hotel Anders

Do udziału w Konferencji zaproszeni są: szefowie przedsiębiorstw mleczarskich i ich zastępcy, główni mechanicy i energetycy, pracownicy firm i instytucji technicznych, właściciele firm specjalistycznych, pracownicy firm projektowych oraz pracownicy naukowi Przewodnicząca Konferencji: dr hab. inż. Katarzyna Banach, prof. UWM

Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne „Energia i Środowisko w Mleczarstwie” wraz
z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie organizuje już 40. Konferencję Naukowo-Techniczną nt. „Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie”, w dniach 20-23 września 2021 r. w Hotelu Anders**** w Starych Jabłonkach.

Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń i poglądów oraz integracja środowiska  naukowego i praktyków zainteresowanych problematyką gospodarki energią i środowiskiem sektora przemysłu spożywczego. Prezentowane innowacyjne rozwiązania techniczne ułatwią realizację strategii „Zrównoważonego Rozwoju” i „Zielonego Ładu” przez polską branżę mleczarską. Obrady podczas konferencji będą nadal koncentrować się wokół hasła „…łączyć tych, którzy potrzebują, z tymi, którzy potrafią…”.

Gospodarzem Regionalnym konferencji będzie Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita w Wysokim Mazowieckim, kierowanej przez Prezesa Dariusza Sapińskiego. Obradom konferencji będzie współprzewodniczył Prezes firmy, zaś najnowszą elektrociepłownię
w grupie zakładów mleczarskich Mlekovita uczestnicy będą zwiedzać w Lubawie.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie http://www.uwm.edu.pl/wne/planowane-konferencje

oraz zgłoszenie uczestnictwa w konferencji drogą elektroniczną do 15 sierpnia 2021 r.

Kontakt: Tel. 664 012 308 lub 698 663 828

e-mail: konferencja.energia@gmail.com

Program ogólny:

20.09. Zakwaterowanie uczestników (od godz. 15.00)

21.09 - obrady (sesja I, II , III - w godz. 9.00-18.00)+ uroczysta kolacja (godz. 20.00)

22.09 - zwiedzanie zakładu w Lubawie +rejs statkiem (do godz. 15.00) + obiad + kolacja grillowa

23.09 - wykwaterowanie uczestników (do godz. 11.00).