1. Wydarzenia

XXVII Sympozjum Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim

Data:05-07 czerwca 2019
Organizator:Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauki o Żywności Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Lokalizacja:Przystań Hotel & Spa

Organizator, Firmy oraz Partner: Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie mają zaszczyt zaprosić do udziału w Sympozjum, które odbędzie się w Olsztynie.

Uczestnicy Firmy AAK, AF Projects, ATM, Chr. Hansen, CSK food enrichment, Diversey, Ecolab, GEA, Hach Lange, Hydrosol, IMCD, Ingredion, Multivac, Netzsch, Neumo, Obram, Palsgaard, PGI, Phimar, Schoeller Allibert, Schwarte Group, Tetra Pak, Trepko, Wild, Zentis oraz Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie Szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszenia zostaną wysłane do wszystkich zakładów mleczarskich. KONTAKT: tel.: (89) 523-39-78 ; 523-48-76, fax: (89) 523-34-02, e-mail: magdalen@uwm.edu.pl; mbb@uwm.edu.pl