1. Wydarzenia

23. Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka Techmilk”

Data:16-18 lutego 2022
Organizator:Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Postęp techniczny w przetwórstwie mleka - to kluczowe seminarium dla branży mleczarskiej w Polsce. Zgłoszenia uczestników z zakładów mleczarskich są przyjmowane do 28.01.2022 r. na adres techmilk@uwm.edu.pl.

Organizatorzy: 

Przewodniczący: dr hab. inż. Fabian Dajnowiec: fabian.dajnowiec@uwm.edu.pl

Sekretarz: dr inż. Józef Warechowski: jozef.warechowski@uwm.edu.pl

Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności, Wydział Nauki o Żywności, UWM w Olsztynie.