1. Komunikaty

Real: 9 500 przeszkolonych parcowników

Źródło: Forum Mleczarskie Handel
Autor: Janusz Górski

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 niemalże 9 500 pracowników sieci handlowej Real uczestniczyło w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. 4 800 pracowników zostało przeszkolonych stacjonarnie, zaś 4 700 za pomocą e-learningu.


Trzon projektu stanowiły szkolenia w ramach Akademii Obsługi Klienta dla trenerów wewnętrznych oraz z obsługi klienta (70% szkoleń stacjonarnych). Szkolenia trenerów wewnętrznych zostały organizowane specjalnie dla kierowników i doświadczonych pracowników liniowych marketów w celu przygotowania ich do pełnienia roli trenerów wewnętrznych fachowo i skutecznie szkolących współpracowników, radzących sobie z trudnymi uczestnikami szkoleń, przekazujących wiedzę na temat standardów obsługi klienta w sieci Real. Szkolenia z obsługi klienta zostały zaadresowane do pracowników marketów mających kontakt z klientami. W czasie tych szkoleń także przeszkoleni wcześniej trenerzy wewnętrzni mieli możliwość prowadzenia fragmentów warsztatów z pomocą trenera z firmy szkoleniowej. W ten sposób ćwiczyli nowe umiejętności i umocnili swój autorytet jako trenera wewnętrznego.
Kolejne 20% szkoleń stacjonarnych dotyczyło prawa konsumenckiego i obsługi reklamacji, rozpoznawania fałszywych pieniędzy oraz systemu HACCP i zapewnienia identyfikowalności towarów.
Pozostałe szkolenia stacjonarne zaoferowano pracownikom marketów w wieku 45+.
W sieci Real wdrożono także szkolenia e-learningowe. Pierwsze dotyczące systemu HACCP 2011, również w ramach Akademii Obsługi Klienta, ukończyło i zaliczyło ok. 4 700 pracowników REAL. Sam e-learning został dobrze oceniony przez większość pracowników, a platforma – jako wartość dodana projektu – będzie służyć kolejnym szkoleniom e-learningowym, choćby do nauki języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania.