1. Kampanie
  2. Marketingowe
  3. Mlekpol (SM)

Łaciata śmietanka

Łaciata: sama śmietanka. To główne hasło nowego filmu reklamowego mleczarni Mlekpol (SM). Zadowolone, prowadzące rozrywkowe życie, łaciate krowy inspirują w kuchni.