1. Aktualności
  2. Polska
Chiny

Chiny zwiększają produkcję mleka

Źródło: USDA
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) przewiduje, że w 2022 r. produkcja surowego mleka w Chinach osiągnie 39,65 mln ton ze względu na zwiększenie stad i wzrost wydajności produkcji. Oznaczać to będzie wzrost o 4,5% wobec 2021 r. Odrodzenie się COVID-19 i ograniczeń rządowych będzie wpływać na dystrybucję i wykorzystanie produktów mleczarskich. W związku z tym oczekuje się zwiększenia produkcji pełnego mleka w proszku z mleka surowego do 1,02 mln ton w celu ograniczenia możliwych strat wynikających ze spadku konsumpcji produktów płynnych. 

Bardzo prawdopodobny jest wzrost importu masła w porównaniu do 2021 r. ze względu na popyt w sektorze piekarniczym oraz mleka UHT ze względu na zapotrzebowanie konsumentów na produkty trwałe. Z drugiej strony import pełnego mleka w proszku, odtłuszczonego mleka w proszku, i serów obniży się w 2022 r.

Amerykanie wskazują, że w 2022 r. import WMP zmniejszy się do 820 tys. ton z 849 tys. ton w 2021 r. a w przypadku SMP import spadnie do 400 tys. ton z dotychczasowych 426 tys. ton. Spadek w kategorii serów z poziomu 176 tys. ton dojdzie do poziomu 170 tys. ton. Jak wskazują badacze, konsumpcja serów w Chinach jest napędzana przez hotele, restauracje i instytucje, które negatywnie odczuły ograniczenia związane z COVID-19. Wyższe ceny ze względu na wzrost kosztów międzynarodowych logistyki to kolejny czynnik przyczyniający się do zmniejszenia importu serów w 2022 r. W przypadku masła oczekuje się, że w 2022 r. import masła osiągnie 150 tys. ton w porównaniu z 139 tys. ton w 2021 r.

Warte przeczytania