1. Aktualności
  2. Polska

Listek CSR trafił do Hochland Polska!

Źródło: Hochland Polska
Autor: Janusz Górski
© hochland polska

Już po raz dziesiąty tygodnik Polityka we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosił firmy działające w Polsce do przeglądu ich rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne. W tegorocznej edycji podsumowania Biały Listek CSR Polityki trafił do Hochland Polska!

Złote, Srebrne i Białe Listki CSR Polityki trafiły podczas wirtualnej gali do wybranych firm, działających w Polsce. W tym roku nie tylko oceniono działania firm w obszarze zrównoważonego rozwoju za 2020 rok, ale dokonano też podsumowania dziesięciu lat istnienia Listków CSR oraz działań firm, które brały udział w zestawieniu.  Aby w nim wziąć udział, trzeba było wypełnić ankietę online opracowaną na podstawie wytycznych normy ISO 26 000. Wśród pytań dotyczących działań w ramach zrównoważonego rozwoju i miejsca CSR w organizacji były kwestie realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s). W tym roku postanowiono skoncentrować się pytaniach dotyczących projektów związanych z inicjatywami na rzecz przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii oraz działań na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat.

Kryzys klimatyczny oraz globalna pandemia ujawniły silny związek ryzyk finansowych z czynnikami ESG, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z trzech elementów: E – (environmental) – środowisko, S – (social responsibility) – społeczna odpowiedzialność, G – (corporate governance) – ład korporacyjny. Na całym świecie powstają koalicje zrzeszające instytucje regulujące i nadzorujące rynki finansowe na rzecz zeroemisyjności, redukcji plastiku czy włączenia czynników ESG w standardy raportowania finansowego. Praktyka zarządcza w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu ulega na polskim rynku profesjonalizacji.

– Obecność w tegorocznej edycji zestawienia podkreśla, że pozostajemy przy priorytetach środowiskowych! Działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, które realizujemy są dostrzegane przez rynek. Dla Hochland Polska to kolejna nagroda w tym roku, wcześniej dostaliśmy Laur Klienta 2021 w kategorii Ekologiczne strategie. Nasze praktyki zostały też zakwalifikowane do dobrych praktyk rynkowych i opublikowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zaangażowanie w obszar zrównoważonego rozwoju jest jednym z naszych priorytetów w ramach realizowanej strategii na kolejne lata – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Ostatnie wiadomości o firmie