1. Aktualności
  2. Świat

Copa-Cogeca: Europejscy decydenci polityczni muszą powziąć działania, aby zakończyć spadek udziału producentów mlecznych w cenach dystrybucyjnych

Źródło: Copa-Cogeca
Autor: Barbara Wiercińska

Podczas konferencji wysokiego szczebla Komisji zatytułowanej – Jaka przyszłość dla mleka?, która odbyła się w dzisiejszym dniu, europejscy decydenci w zakresie rolnictwa podkreślili konieczność podjęcia natychmiastowych działań, takich jak wzmocnienie ich pozycji w łańcuchu żywnościowym, w celu zagwarantowania przyszłości dla producentów mleka. W ciągu 10 lat, udział rolników w cenach detalicznych gwałtownie spadł dla wszystkich produktów rolnych z 31% do 24%

W czasie tej konferencji, Padraid Walshe, Przewodniczący Komitetu Copa podkreślił –Europejskie dochody rolne stanowią jedynie 50% średnich dochodów, a dochody europejskich producentów mleka spadły o ponad 20% w ciągu ostatnich 10 lat. Wywierana jest na nich presja w związku z bardzo niskimi cenami producenckimi oraz wysokimi kosztami produkcji. Bardzo ważne jest, aby nowe elementy zostały wprowadzone do nowej europejskiej polityki mleka oraz aby były one podkreślone w przyszłym raporcie na ten temat grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. mleka .
Pan Walshe wymienił kilka działań, które powinny być prowadzone. – Trzeba utrzymać obecne instrumenty wspólnotowe zarządzania ryzykiem rynkowym, takie jak europejski system interwencji publicznej dla mleka i produktów mlecznych. Musimy również zachować naszą strategiczną obecność na międzynarodowym rynku mleka. W związku z tym zachęty do eksportu mleka powinny nadal być częścią europejskiej polityki mleka w przyszłości. Europejska polityka dostępu do rynku powinna pozostać skuteczna, zachowując odpowiednią minimalną cenę interwencyjną. Ponadto, odpowiednie narzędzia zarządzania ryzykiem rynkowym, takie jak ubezpieczenia, są najważniejsze i powinny być nadal rozwijane w celu ochrony rolników przed ogromną niestabilnością rynków. Koniecznie trzeba również dysponować instrumentami, takimi jak innowacyjność, aby wzmocnić konkurencyjność sektora, ale pod warunkiem, że będzie to dawało bezpośrednie korzyści dla rolników i ich spółdzielni ».
Henri Brichart, Przewodniczący grupy roboczej «Mleko i produkty mleczne » Komitetów Copa-Cogeca powiedział: – Udział rolników w łańcuchu żywnościowym ostatnio znacznie zmalał, głównie ze względu na ogromną siłę nabywczą kilku supermarketów. Pozycja negocjacyjna rolników powinna zostać wzmocniona. Jednym ze sposobów poprawy ich pozycji rynkowej jest połączenie sił organizacji producenckich, a szczególnie spółdzielni. Potrzebne są dobrze określone ramy dla wspólnych negocjacji w sektorze mleka. Do tego można by dołączyć orientację europejską na relacje kontraktowe między producentami mleka i mleczarniami oraz na europejskie ramy prawne, aby uniknąć nieuczciwych praktyk rynkowych. Bardzo ważna jest również poprawa przejrzystości rynków i produktów.
Komitety Copa-Cogeca domagają się, aby europejscy decydenci polityczni czuwali nad tym, aby w przyszłości Wspólna Polityka Rolna (WPR) była dynamiczna, aby płatności bezpośrednie dla rolników były utrzymane oraz aby utrzymywała ona kwitnący sektor mleczarski i zatrudnienie na obszarach wiejskich.