1. Aktualności
  2. Polska

Historyczne zwycięstwo: Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla Mlekovity

Źródło: Mlekovita
Autor: Janusz Górski
© KPRP-WO
© KPRP-WO

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 6 maja 2015 r. w Poznaniu, Mlekovita została uhonorowana prestiżową Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Mlekovita – Lider Polskiego Mleczarstwa, Lider Jakości Żywności, Lider Innowacyjności – została doceniona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w XIII edycji Nagrody Gospodarczej w kategorii „Trwały Sukces” za konsekwentną pracę wkładaną w trwały wzrost oraz zrównoważony rozwój firmy, całej branży mleczarskiej i polskiej gospodarki. To wyróżnienie to znakomite potwierdzenie właściwej strategii i efektywności zarządzania, dzięki którym skutecznie umacnia się pozycja Mlekovity oraz systematycznie wzrasta siła i renoma marki, obecnie najcenniejszej w produkcyjnym sektorze polskiej gospodarki.


Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP została ustanowiona w 1998 r. przez Aleksandra Kwaśniewskiego i była przyznawana do 2005 r. Decyzję o kontynuacji przyznawania nagrody podjął w 2011 r. Bronisław Komorowski, uzasadniając ją chęcią utrwalenia przesłania, że nie ma dobrej wolności bez przedsiębiorczości. Przyznawana jest przedsiębiorstwom, instytutom naukowo-badawczym i wynalazcom w Polsce, którzy wnoszą znaczący wkład w innowacyjność i rozwój gospodarki, odnoszą sukcesy na rynku globalnym, budują pozytywny wizerunek polskiej ekonomii w kraju i za granicą. Nagroda w kategorii „Trwały Sukces” przyznawana jest zaledwie od roku – została ustanowiona z inicjatywy Prezydenta RP na 25-lecie Święta Wolności – i przewidziano ją dla przedsiębiorstw, które od dziesięcioleci sukcesywnie rozwijają się, będąc najlepszymi przykładami wolnorynkowej aktywności i sukcesu polskiej gospodarki. Najważniejszym kryterium jest ścieżka rozwoju podmiotu gospodarczego przez cały okres działania na rynku polskim i zagranicznym. Kandydaci do Nagrody Prezydenta RP w tej kategorii powinni spełniać następujące warunki: funkcjonować na polskim rynku od co najmniej 20 lat; osiągać ekonomiczne sukcesy, ze szczególnym uwzględnieniem zdobytych nagród, certyfikatów; wpływać na środowisko lokalne, krajowe i międzynarodowe w okresie co najmniej ostatnich 20 lat i być przykładem dla innych firm, także jako wizytówka regionu i kraju; wykorzystywać innowacyjne rozwiązania w skali całego kraju.
Do XIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP zgłoszono łącznie 106 najlepszych firm i instytutów naukowo-badawczych, wytypowanych przez urzędy marszałkowskie oraz instytucje biznesowe, fundacje, stowarzyszenia i redakcje czasopism branżowych. Spośród tych wniosków Kapituła Nagrody złożona z wybitnych polskich przedsiębiorców, ekonomistów, naukowców i przedstawicieli mediów wybrała 16. nominowanych, spośród których 5 finalnych laureatów w 5 kategoriach wskazał Prezydent RP Bronisław Komorowski.