100 wydanie Forum Mleczarskie Handel
Aktualności kraj Aktualności świat Komunikaty prasowe
Raporty Wywiady Galerie
więcej...
Kampanie Firmy Produkty
Podręcznik serowy ABC Nabiału Kontakt

Tagi: kryzys w mleczarstwie

 1. USA: Dean Foods na kroplówce

  Decyzją sądu upadłościowego w stanie Teksas, Dean Foods, jedna z największych firm mleczarskich uzyskała dostęp do kwoty 850 mln USD na bieżące działania. Wcześniej firma również decyzją sądową dostałą zgodę na na skorzystanie z 475 mln USD finansowania. Sąd przychylił się do wszelkich wniosków w zakresie ulg mogących wesprzeć chwiejącą się firmę.

  Eric Beringause, Prezes i Dyrektor Generalny Dean Foods skomentował to następująco: – Cieszymy się, że otrzymaliśmy ostateczną zgodę sądu na naszą linię kredytową. Chcę podziękować naszym pracownikom za ich ciągłe poświęcenie i ciężką pracę, a naszym dostawcom, klientom i innym partnerom za ich wsparcie i cierpliwość podczas przechodzenia przez ten proces. Koncentrujemy się na zapewnieniu klientom nieprzerwanej dostawy wysokiej jakości produktów mlecznych.

 2. Stowarzyszenie Austriackich Przetwórców Mleka: Sytuacja jest napięta

  – Znacząco wyższe ceny energii, wyższe płace, wzrost kosztów pakowania i kosztów utylizacji tychże opakowań, a także wzrost kosztów przetworów owocowych powodują obecnie ból głowy w branży mleczarskiej. Sytuacja w mleczarniach jest bardzo napięta, co zagraża cenom rolników – wyjaśnił Prezes Stowarzyszenia Austriackich Przetwórców Mleka, Helmut Petschar w związku z napiętą sytuacją w mleczarniach.

 3. DMK: Świetne wyniki finansowe, ale dwa zakłady do zamknięcia

  Największa niemiecka spółdzielnia mleczarska Grupa DMK (Deutsche Milchkontor) poinformowała o wynikach finansowych za 2016 rok. Spółdzielnia osiągnęła sprzedaż na poziomie 5,1 mld euro (dla porównania w 2015 roku było to 4,6 mld euro), ale wzrost ten był zsumowania sprzedaży DMK i wchłoniętej, holenderskiej mleczarni DOC Kaas. Prezes DMK Ingo Müller nie był jednak zadowolony z przebiegu działalności w 2016.

 4. Pomoc za ograniczenie produkcji mleka

  Rada Ministrów przyjęła 13 września br. rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W lipcu 2016 r. z powodu trudnej sytuacji na rynkach rolnych Komisja Europejska ogłosiła tzw. pakiet wsparcia rolnictwa. W ramach pakietu przewidziano wdrożenie pomocy finansowej z budżetu Unii Europejskiej na ograniczenie produkcji mleka. Stawkę pomocy do ograniczenia dostaw mleka określono na poziomie 14 euro do 100 kg mleka.

 5. Czechy: W jaki sposób Czesi pomagają producentom mleka

  Problemy czeskiej branży mleczarskiej są podobne do problemów branż mleczarskich w innych krajach. Ciekawy jest natomiast sposób walki ze skutkami kryzysu. Zniesienie kwot mlecznych wraz z zakazem importu na teren Federacji Rosyjskiej po wybuchu wojny na Ukrainie, były źródłem spadku cen asortymentów mleczarskich. Czescy rolnicy poprosili o pomoc rządu, a ten ich wysłuchał. Pomoc czeskiego rządu nastąpiła poprzez dopłaty do produkcji zwierzęcej.

 6. Europa: Holandia, Włochy i Bułgaria najdłużej zwiększają produkcję (kwiecień-maj)

  Rekordzistami jeśli chodzi o dynamikę wzrostu produkcji mleka w okresie styczeń-maj 2016 roku były Cypriu Luksemburg (26% i 18%), ale ze względu na niski wolumen ich produkcji nie mają one większego przełożenia na ilość mleka na rynku. Najsilniej – jeśli chodzi o dużych graczy –rosła produkcja w Holandii (+14%) i Irlandii (+11%). Na poziomie +7 do +8% uplasowała się Belgia, Bułgaria i Rumunia. W okolicach 6% dynamiki uplasowała się Polska i Włochy. Niemcy i Dania nieznacznie przekroczyły 5% dynamiki.

 7. 500 mln euro: Komisja Europejska dąży do ograniczenia skutku kryzysu na rynku mleka

  W reakcji na plany Komisji UE mające prowadzić do złagodzenia skutków kryzysu, Copa i Cogeca uznają, że jest to krok w dobrym kierunku, natomiast potrzeba więcej jasnych informacji oraz dopasowania proponowanych rozwiązań do rzeczywistych potrzeb. Informacja pojawiła się dziś, w momencie, kiedy nad planami działania obradowali w Brukseli ministrowie rolnictwa. Pierwszą reakcją sekretarza generalnego Copa i Cogeca, p. Pekki Pesonena były następujące słowa: – Z radością przyjmujemy plan Komisji, o łącznej wartości 150 milionów euro, aby oddać inicjatywę producentom produktów mlecznych i wprowadzić dobrowolny system ograniczania produkcji. Natomiast potrzebujemy jasnych informacji na temat tego, w jaki sposób unijni rolnicy będą mieć do niego dostęp na takich samych warunkach”. Cieszy nas także stworzenie kopert krajowych, których łączna wartość wyniesie 350 milionów euro, która to kwota zostanie przeznaczona na wsparcie celowe skierowane do unijnych producentów mleka i hodowców zwierząt.

 8. Mlekpol (SM): Przełom u bram

  Od dwóch miesięcy Forum Mleczarskie sygnalizowało symptomy zmiany na rynku mleczarskim w skali globalnej. Otrzymany przez nas komentarz z mleczarni Mlekpol (SM) potwierdza poprawę sytuacji. Lech Karendys, Dyrektor Wydziału Handlu Mlekpol (SM) w Grajewie mówi: – Rynek tłuszczu mlecznego jest w tej chwili deficytowy. W Europie brakuje masła i śmietanki w płynie. Od kilku tygodni obserwujemy znaczny, gwałtowny wzrost cen produktów mleczarskich. Ceny masła wzrosły aż o ok. 30-35% , ceny serów dojrzewających o ok. 20-25%. Jest to poziom z końca 2014 roku.

 9. Cogeca zwraca uwagę na kluczową rolę spółdzielni w zwiększaniu konkurencyjności branży mleczarskiej i optymalizowaniu jej potencjału gospodarczego

  Na Business Forum Prezydencji Cogeca na temat spółdzielni mleczarskich, przewodniczący Cogeca, Thomas Magnusson, rzucił światło na kluczowe znaczenie spółdzielni mleczarskich, w kontekście niskich cen mleka i coraz większych wahań na rynkach rolnych. Dodał, że należy promować ich rozwój. Przemawiając na wydarzeniu w Brukseli, Magnusson powiedział: – Stawiamy czoła bardzo poważnemu kryzysowi. Ceny są o 40% niższe niż dwa lata temu, a wahania coraz bardziej znaczące. Dlatego też tak ważne jest zachęcanie do rozwoju spółdzielni mleczarskich, gdyż pomagają one rolnikom uzyskać wyższe ceny za sprzedawane produkty i ograniczają wahania cen. Znalazło to potwierdzenie w wynikach najnowszych badań przeprowadzonych przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej, które ukazały, że gdy spółdzielnie posiadają znaczny udział w rynku, ceny mleka uzyskiwane przez rolników są wyższe, co może wpłynąć na ograniczenie wahań.

 10. BZ WBK: Irlandia skorzysta ze zniesienia kwot

  – Mleczarstwo irlandzkie wyróżnia się przede wszystkim dużymi przewagami konkurencyjnymi na poziomie produkcji surowca – mówi Forum Mleczarskiemu Biznes Marta Skrzypczyk, Koordynator Analityków Agrobiznesu Bank Zachodni WBK. – Biorąc pod uwagę, że koszty pasz stanowią około 30% całkowitych kosztów produkcji mleka, a w przypadku pasz objętościowych transport jest utrudniony i relatywnie drogi, największy potencjał do rozwoju chowu bydła mlecznego mają regiony charakteryzujące się wysoką produktywnością pastwisk. W UE najdogodniejsze warunki klimatyczne w tym względzie panują w Europie Północnej. Stąd też Irlandia jest wymieniana wśród państw, które skorzystają ze zniesienia kwotowania mleka w Unii Europejskiej.

 11. Finlandia: Valio zamknie zakład w Tampere

  W tym celu czołowy podmiot na rynku mleczarskim w Finlandii uruchomił konsultacje z 50 osobami, które pracowały w przeznaczonym do zamknięcia zakładzie. Zakład ostatnio wytwarzał tylko lokalne sery, a wcześniej przeniesiono produkcję innych wyrobów do innych zakładów. Działanie Valio firma tłumaczy spodziewanym przedłużeniem sankcji UE na Rosję oraz nadprodukcją mleka, w wyniku czego ceny osiągnęły bardzo niski poziom. Nie bez znaczenia jest też coraz ostrzejsza konkurencja na rynku wewnętrznym.

 12. Szkocja: Muller zamyka dwie mleczarnie. 229 osób starci pracę

  Zakłady mleczarskie w Aberdeen i East Kilbride mają zostać zamknięte, a pracę straci 229 osób – piszą brytyjskie media. O ruchu Mullera informuje także BBC.

 13. Holandia: FrieslandCampina zwolni 88 pracowników

  Zwolnienia dotkną 40 pracowników stałych oraz 48 osób zatrudnionych czasowo w zakładach w Lochem i Veghel w następnych 3 latach. Zwolnienia są wynikiem poszukiwania poprawy efektywności oraz wchodzących usprawnień technicznych. Oba zakłady zatrudniają obecnie 216 osób (Lochem) i 510 osób (Veghel).

 14. Finlandia: Trudny rok Valio, zalew tanich serów i jogurtów z importu

  Obroty firmy za 2015 rok spadły o 16,5%. Valio wskazuje, że przyczynami tego faktu były odstąpienie od kwot mleczych, które doprowadziły do nadprodukcji mleka w Europie. Jednocześnie nastąpiło cofnięcie popytu, którego przyczynami było osłabienie importu z Azji i zamknięcie rynku rosyjskiego.

 15. Eksport UE wzrósł na wszystkich kierunkach w 2015 roku

  Eksport serów do USA wzrósł o 17% (23% pochodziło z Włoch), do Japonii o 48% (30% pochodziło z Holandii), o 100% wzrósł eksport masła do Egiptu i USA. Pomimo spadku względem 2014 roku, dominującą pozycję w eksporcie unijnego SMP miała Algieria, a na drugim miejscu uplasował się Egipt, dalej Chiny.

 16. 102 tys. ton wzrostu z Chin nadzieją na poprawę sytuacji

  Produkcja całoroczna w Nowej Zelandii w 2015 roku do stycznia 2016 roku spadła o 2%. W całym 2015 roku w Australii wyprodukowano 1% mleka więcej, z czego produkcja w grudniu 2015 spadła o 4% w porównaniu do grudnia 2014 roku. Produkcja w USA w 2015 roku wzrosła o 1%, a w styczniu 2016 roku pozostała na tym samym poziomie co w styczniu 2015 roku.

 17. Źródła nierównowagi na świecie i prognoza produkcji w UE

  Według danych Fonterry do największych importerów nabiału należą Chiny, Rosja, Algieria, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Wietnam i Filipiny. Po stronie największych eksporterów znajduje się Nowa Zelandia, UE, Białoruś, USA, Australia, Argentyna, Urugwaj, dalej Ukraina i Szwajcaria.

 18. UE: Skup mleka w grudniu 2015 wzrósł o kolejne 5,5%

  Ta znaczna zwyżka, w porównaniu do grudnia 2014 roku, grozi pogłębieniem kryzysu na rynku detalicznym i hurtowym sprzedaży artykułów mleczarskich. Całkowity skup w 2015 roku był o 2,5% wyższy niż w 2014 roku. W 2015 roku wyprodukowano 8,1% więcej odtłuszczonego mleka w proszku, 3,7% więcej śmietany, 1,4% więcej serów. Spadła produkcja WMP o 3,5%, mleka skondensowanego o 2,5% oraz nieznacznie mleka spożywczego. Średnia ważona cena mleka wyniosła 30,47 eurocenta za kg.

 19. Portugalczycy jak Polacy biją na alarm. Ceny serów z Niemiec w dumpingowej cenie

  Według najnowszych danych INE za miesiąc styczeń, import sera w Portugalii wyniósł 3 736 ton. Ostatnie wyliczenia wskazują na wzrost importu o 12% wolumenowo. Choć jest zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski, to nie jest wykluczone, że Portugalia może osiągnąć poziom importu 50 tysięcy ton sera w 2016 roku. Jak podają mleczarze portugalscy malejąca średnia cena sera w Niemczech to już poniżej 2 euro za kg. Jak skarżą się mleczarze, ceny mają charakter wyraźnie dumpingowy, co zostało uciszone przez wszystkie instytucje wspólnotowe.

 20. Komisja Europejska będzie dążyć do obniżenia produkcji mleka

  W związku z bardzo trudną sytuacją na rynku mleka Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny (KZSM Zw. Rew.) zorganizował w dniu 15 marca br spotkanie z Przewodniczącymi Senackiej i Sejmowej Komisji Rolnictwa. Na spotkaniu w siedzibie KZSM Zw. Rew. zgromadzeni mleczarze i rolnicy mieli okazję porozmawiać jedynie z Przewodniczącym Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzym Chróścikowskim. Spotkanie stało się okazją do przedstawienia licznych problemów i dyskusji. Podczas wystąpienia wprowadzającego Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. zwrócił uwagę, że od dziesiątków lat nie było tak poważnego kryzysu na rynku mleczarskim. Podał również wstępne szacunki dotyczące obrotów polskiego mleczarstwa, które w 2015 roku wyniosły 18 mld zł. Poruszył palącą kwestię importu serów w dumpingowych cenach oraz żądania sieci handlowych dalszej obniżki cen zakupu produktów mleczarskich. Kolejnym problemem na który zwrócono uwagę był zbyt mały wpływ na sposób wydatkowania środków z funduszy promocji oraz niskie ceny w zakupach interwencyjnych.

 21. Australia: Bega Cheese wykonuje zwrot w stronę białek pokarmowych i suplementów

  Bega Cheese to jedna z największych mleczarni na antypodach. 2015 rok zamyka wzrostem obrotów o 4% do 1,12 mld USD i zyskiem netto na poziomie 22 mln USD. Australijska mleczarnia podobnie jak wiele innych firm nie zdołała skompensować niskich cen półproduktów niższymi cenami za surowiec. Udało się jej jednak uzyskać stabilny wzrost przychodów w rosnącym rynku foodservice w Azji (wartość obrotów z tego kierunku produkcji wzrosła o 50% w ostatnich trzech latach). Warto jednak pochylić się nad programem jaki wdrożono w mleczarni, a który ma skierować wysiłek produkcyjny na nowe tory.

 22. Irish Farmers Asociation: Pierwsze poważne sygnały odnowy chińskiego rynku

  Import nabiału do Chin wzrósł o dodatkowe 51% w styczniu 2016 roku – podał Sean O’Leary, Prezes Narodowego Komitetu Mleczarzy w Irish Farmers Association. Wyraźny wzrost dotyczy wszystkich kategorii: masła (+83%), WMP (+52%) do ponad 120 tys. ton, odżywki dla dzieci (+38,9%, SMP (+43,2%), serwatka w proszlu (+53,2%), sery (+66%). Choć styczeń jest tradycyjnie dobrym miesiącem, a Nowa Zelandia w znacznym stopniu wykorzystuje swoją pozycję, by sprzedać swoje półprodukty do Chin, to potrzeby krajowe rosną szybciej.

 23. Fonterra redukuje cenę za surowiec. Zakłady w Niemczech i Holandii nagradzają tych, którzy zmniejszają dostawy z cenami ropy

  Gigant z Nowej Zelandii zdecydował o cięciu swoich przewidywanych cen za surowiec o 9,2% w sezonie 2015/16. Choć rzeczywiste dochody udziałowców będą wyższe o wartość dywidendy, to nie zmienia to faktu, że trend jest spadkowy. Prezes Fonterry John Wilson wskazał czynniki makroekonomiczne, które rzutują na ceny półproduktów. Za jeden z czynników dołujących ceny produktów mleczarskich uznał pikujące ceny ropy naftowej, co wpływa na możliwości zakupowe krajów żyjących z ropy.

 24. Wielka Brytania: First Milk sprzedaje Glenfield Dairy firmie Graham

  Family Dairy Graham przejmie od First Milk szkocki zakład w Fife. First Milk skupi się na swoim serowym biznesie. Sprzedaż zabezpiecza zatrudnienie dla lokalnej społeczności miasta Fife. Dla mleczarni Graham przejęcie zakładu pozwala rozszerzyć portfolio o serki cottage i serki quark. First Milk wdraża program naprawczy po kilku słabszych latach oraz stratach z okresu 2014/15. Jego elementem była zmiana zarządu i powołanie nowych jednostek biznesowych w ramach dotychczasowej struktury firmy. Do zespołu dołączyły osoby zatrudnione wcześniej w Unilever i Mars (jak dyrektor operacyjny Kenny Bain), Muller, Milk Link, Adams Foods (jak Carl Ravenhall). Zmiejszona została także Rada Nadzorcza.

 25. Maciej Stępień: Brak optymizmu na rynkach światowych

  Bardzo poważny spadek zakupów Chin jest mocno związany z rozwojem własnej produkcji – powiedział podczas konferencji w pierwszym dniu targów Maciej Stępień, prezes Związku Pracodawców, Eksporterów i Importerów. – Co równie ważne, od dłuższego czasu kraje importerzy netto stali się eksporterami. Przetargi na mleko w proszku do Algierii wygrywają na zmianę Nowozelandczycy i Ameryka Południowa. Indie kiedyś były importerem, teraz największa firma mleczarska z subkontynentu – Amul jest obecna na każdym przetargu GDT z bardzo szerokim portfelem produktów – powiedział Maciej Stępień, prezes Związku Pracodawców, Eksporterów i Importerów.

 26. KZSM Zw. Rew.: Eksport mleczarski w 2015 roku wzrósł o ok. 11%

  Eksport jest większy w sensie ilościowym, jest to 11%, ale główna dynamika 46% dotyczy mleka surowego, to nie jest jednak dobry objaw, bo jeżeli eksportuje się surowce, to pozwala rozwiązywać problem bezrobocia zagranicą – powiedział na konferencji prasowej towarzyszącej otwarciu targów Mleko Expo Waldemar Broś, Organizator targów oraz Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. Dynamika dodatnia w eksporcie widoczna jest w maśle, to ponad 10%, w serach to poziom 1%. Przychody z eksportu są znacznie niższe, około 20%. Naszym głównym produktem eksportowym są sery. Polska to trzeci producent mleka w proszku (218 tys. ton), pierwszy producent twarogów (406 tys. ton), 305 tys. ton serów dojrzewających. Razem ujmując sery jesteśmy 6. krajem na świecie pod względem produkcji (dane za 2014 rok).

 27. Nowa Zelandia: Fonterra spodziewa się spadku produkcji mleka

  Ma to związek z niskimi cenami surowca co ma spowodować większe niż zwykle przekazywanie zwierząt do uboju. Estymacje Fonterry mówią o możliwym spadku produkcji mleka o 2-3%. Liczba ta może jednak wzrosnąć z uwagi na już korzystne ceny wołowiny i słabe warunki pogodowe niesłużące produkcji mleka. Opinie ekspertów mówią również o prawdopodobnych większych spadkach pogłowia zwierząt niż te pokazane przez Fonterrę.

 28. Protest europejskich rolników w Brukseli: 6000 rolników przeciw niskim cenom, które wynikają z rosyjskiego embarga kosztującego ich 5,5 miliardów euro i nieuczciwych działań dystrybutorów

  Ponad 6000 rolników i 2000 ciągników protestowało dzisiaj w Brukseli, by zwrócić uwagę na drastyczną sytuację unijnego rolnictwa, a w szczególności producentów mleka, wieprzowiny, warzyw i owoców oraz wołowiny i apelowało do UE o podjęcie działań.

 29. Luksemburg: Producenci mleka apelują o spożywanie mleka i proszą rząd o pomoc

  Kryzys w branży wywołany zwiększeniem produkcji i spadkami cen połączony z ograniczoną chłonnością rynków dalekowschodnich jest dotkliwy w całej Europie. Przyczynił się też do tego, że producenci w Luksemburgu zaapelowali o spożywanie lokalnego mleka i jego przetworów. Domagają się również interwencji rządu w celu zrekompensowania strat rolników.

 30. Copa i Cogeca podkreślają pogorszenie sytuacji rolników w ciągu ostatnich 4 tygodni i że UE musi podjąć pilne działania

  Copa i Cogeca podkreśliły podczas dzisiejszego posiedzenia obserwatorium rynku mleka UE, że sytuacja bardzo się pogorszyła w ciągu ostatnich 4 tygodni i że wielu producentów będzie musiało zarzucić działalność do zimy, jeżeli Unia nie podejmie działań. Przewodniczący grupy roboczej „Mleko” Copa-Cogeca Mansel Raymond stwierdził: – Rynek jest w znacznie cięższej sytuacji niż 4 tygodnie temu, ponieważ ceny producentów są znacznie niższe niż koszty produkcji. Wielu producentów mleka w całej Europie znajduje się teraz w krytycznej sytuacji. Doszło do masowych demonstracji na obszarach wiejskich.

 31. Komisja Europejska rozszerzy dopłaty do PSA

  Dopłaty będą dotyczyć prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) oraz niektórych serów (lista poszerzona), w celu złagodzenia skutków rosyjskich ograniczeń importowych i ograniczenia negatywnych skutków na rynku wewnętrznym. Komisja potwierdziła również, że okres interwencji publicznej na rynku masła i OMP zostanie przedłużony do końca roku. Komisja zapewni środki finansowe na dopłaty do prywatnego przechowywania masła i OMP na pokrycie kosztów przechowywania tych produktów przez 3-7 miesięcy. Projekt aktu wykonawczego zostanie przedstawiony Komisji w przyszłym tygodniu do formalnego głosowania.

 32. Fonterra szuka oszczędności

  Fonterra poszukuje możliwości zwiększenia rentowności firmy poprzez zniesienie barier wewnątrz organizacji oraz redukcję wydatków. Firma już znalazła sposób jak uzyskać oszczędności rzędu 5 mln USD dzięki wdrożeniu kilku pomysłów w dziale logistyki. Większe oszczędności ma jednak przynieść zwolnienie 532 osób, co ma nastąpić kosztem 12-15 mln USD. Oszczędności Fonterra wylicza na 55-60 mln USD rocznie. Fonterra zamierza zmienić swoje struktury i będzie prowadziła konsultacje z osobami z działów administracji, sprzedaży, marketingu, badania i rozwój, komunikacja, zdrowie i bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jakość żywności, nieruchomości czy działu zarządzania zmianą.

 33. Apel o natychmiastowe podjęcie działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku mleka UE w nowym sprawozdaniu przyjętym przez posłów do PE stanowi krok naprzód

  Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli dzisiaj sprawozdanie, w którym apelują do Komisji Europejskiej o intensyfikację wysiłków na rzecz pomocy unijnym producentom mleka i poprawy sytuacji rynkowej. Sprawozdanie to stanowi krok we właściwym kierunku, powiedziały Copa i Cogeca. To sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie perspektyw przemysłu mleczarskiego UE zostało opracowane przez europosła Jamesa Nicholsona (EKR, UK). Ostrzegał on, że: – Komisja do tej pory nie zdaje sobie sprawy ze skali nowych wyzwań przed jakimi staje sektor. Zalicza się do nich zniesienie kwot mlecznych, niedawno przedłużone rosyjskie embargo nałożone na unijne produkty spożywcze oraz wahania cen. Apelował on również o podjęcie działań.

 34. Copa i Cogeca ostrzegają Komisję Europejską przed niezmiernie trudną sytuacją na rynku mleka UE i wzywają do działania

  Copa i Cogeca ostrzegały na dzisiejszym posiedzeniu obserwatorium rynku mleka przed niezwykle trudną sytuacją, z jaką zmagają się producenci mleka i nawoływały do działania. Przemawiając podczas spotkania, przewodniczący grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa-Cogeca, Mansel Raymond, powiedział: – Na dzień dzisiejszy 750 000 europejskich producentów mleka odczuwa problemy związane ze zbyt niskimi marżami i brakiem płynności finansowej. W większości krajów ceny wypłacane producentom nie pokrywają nawet kosztów produkcji. Bez wsparcia Komisji Europejskiej sytuacja ta stanie się nie do zniesienia w perspektywie krótkoterminowej. Potrzebujemy go natychmiast, by nie dopuścić do znacznego spadku zdolności produkcyjnej, na który nie możemy sobie pozwolić ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na żywność.

 35. Niemcy: DMK planuje zamknąć dwa zakłady produkcji lodów

  Niemiecki gigant mleczarski planuje zamknąć zakłady w Norymberdze i Recke. Koncentracja produkcji sprawi, że więcej produkować będą zakłady w Waldfeucht-Haaren, Everswinkel i Prenzlau. Tam przewiduje się dodatkowe inwestycje.

 36. Wielka Brytania: Müller apeluje o powstrzymanie się od blokowania mleczarni

  Müller UK & Ireland Group będący jednym z głównych przetwórców w Wielkiej Brytanii poprosił protestujących dostawców mleka, blokujących wjazd do mleczarni o zatrzymanie się i przemyślenie swoich działań. Müller argumentuje, że w tym trudnym okresie takie działania tylko poszerzają obszar zniszczeń. Grupa Farmers for Action zagroziła bowiem serią blokad brytyjskich mleczarni, w tym tych posiadanych przez Müller UK & Ireland Group.

 37. Polagra-Food 2013: Dobre nastroje eksporterów

  Na tegorocznej edycji targów w Poznaniu trudno znaleźć kogoś, kto kręci nosem i żali się mówiąc o kryzysie. Jeszcze niedawno takie głosy pojawiały się u producentów galanterii, teraz – po wzroście cen w sklepach, takich głosów nie słychać. Rośnie eksport na Daleki Wschód oraz do zachodniej i wschodniej Afryki. Pojawiają się natomiast pierwsze dyskusje, kiedy wzrost cen w kraju spowoduje wyhamowanie dodatniej dynamiki sprzedaży na rynku wewnętrznym. Jak powiedział Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Mlekovita 2013 to był bardzo dobry rok i jeśli ktoś narzeka, to problem musi leżeć w mało atrakcyjnym asortymencie. Mlekovita nie miała dawno tak dobrego roku – mówi Prezes Sapiński. Wszystkie firmy, duże i małe przyznają, że eksport przyniósł w tym roku duże korzyści mleczarniom. Lech Karendys, Dyrektor Handlowy w Mlekpol (SM) oczekuje znaczącego wzrostu przychodów mleczarni za 2013 rok (o około 20%).

 38. Hochland Polska: Cięcia wydatków ma markę są krótkowzroczne

  – Spowolnienie gospodarcze to doskonały stymulator , który działa mobilizująco. My poszukujemy obszarów, które eliminują nieefektywności i poszukujemy usprawnień – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska. – Firmy w dobie kryzysu oszczędzają na marce, często tnąc wydatki marketingowe, ponieważ daje to poprawę wyników finansowych. Dla nas to działanie krótkowzroczne, które w dłuższej perspektywie przynosi negatywne skutki. Dla firmy Hochland marka serów pleśniowych Valbon ma strategiczne znaczenie, dlatego tak zwane spowolnienie gospodarcze nie wpływa na nasze decyzje inwestycyjne, my patrzymy długoterminowo i strategicznie na nasze brandy – dodaje Jacek Wyrzykiewicz z Hochland Polska.

 39. Danone będzie oszczędzać

  Poważne cofnięcie się popytu na produkty Danone obserwowane w Hiszpanii i Włoszech może nie być wcale odosobnionym zjawiskiem. Takie wnioski przynosi lektura komunikatu o opracowaniu planu redukcji wydatków i adaptacji do trudniejszej sytuacji rynkowej. 2-letni plan firmy ma przynieść oszczędności na poziomie 200 mln €. Firma zamierza zmniejszyć koszty administracyjne i ogólne na poziomie grupy i poszczególnych oddziałów. Jak podaje firma organizacja zarządzania będzie adaptowana do sytuacji, gdyż ta dotąd była tworzona na potrzeby otoczenia wzrostowego.

 40. Nielsen: Kryzys nie w nabiale

  Jak wynika z danych otrzymanych z Nielsen kryzys nie dotyka handlu nabiałem. Zauważalne jest natomiast zjawisko rozdźwięku między dynamiką wolumenu i sprzedaży. Najlepiej sprzedawały się sery podpuszczkowe (+12,6% wolumenowo i +9,7% wartościowo).

 41. Kryzys nie do końca uzasadniony

  – Według mnie kryzys nie jest do końca uzasadniony aspektami rynkowymi. Przypomina on raczej bańkę spekulacyjną i obawę przed jutrem, stąd można zauważyć pewien spadek zakupów wśród konsumentów – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Grzegorz Gnaciuk, Purchasing Category Manager, Carrefour Polska.

 42. Sierpc (OSM): Nic nie stoi w miejscu

  – Rynek wchodzi w kolejną fazę cyklu, która też nie będzie trwała wiecznie – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Grzegorz Gańko, Prezes Zarządu w mleczarni Sierpc (OSM). – Jeszcze kilka lat temu konsumenci kierowali się w stronę hipermarketów, dziś obserwujemy sukces dyskontów – które już de facto dyskontami nie są. Jutro pewnie będziemy przeżywać bum e-handlu lub wrócimy do osiedlowych sklepów i bazarków, w których ofercie znajdzie się żywność ekologiczna i marki producenckie. W mojej ocenie zdecyduje o tym konsument, stan jego finansów i styl życia – dodaje Prezes Gańko.

 43. Bongrain rozwija się, ale narzeka

  Wzrost sprzedaży w okresie od stycznia do września nie jest tak duży jak oczekiwano. Grupa Bongrain osiągnęła bowiem 3,7% wzrostu obrotów w skali trzech kwartałów tego roku. Firma zwraca uwagę na słabość niektórych rynków, zwłaszcza rynku hiszpańskiego. To właśnie ten rynek wpłynął na słabość wyników całej kategorii serowej, która osiągnęła zaledwie 1,4% wzrost.

 44. Netto: Słabą stroną niektórych dostawców jest niepełne zrozumienie prawideł gospodarki wolnorynkowej

  Andrzeja Martynowicza, Kupca sieci Netto, wyróżnionego tytułem TOP Kupiec 2012 w konkursie organizowanym przez redakcję Forum Mleczarskie Handel, poprosiliśmy o przeanalizowanie słabych i mocnych stron oferty mleczarskiej. – Słabości to: znaczne rozdrobnienie wśród producentów pomimo zauważalnej konsolidacji podmiotów, niepełne zrozumienie prawideł gospodarki wolnorynkowej wśród niektórych dostawców; w konsekwencji niewielka (w porównaniu z innymi kategoriami FMCG) obecność produktów nabiałowych w mediach; pamiętać należy o relatywnie krótkim terminie przydatności do spożycia, co wymaga ostrożności w zarządzaniu stokiem tych produktów.

copyright
Nathusius Investments Sp. z o.o © 2008-2020
02-920 Warszawa
ul. Powsińska 23/6
tel: 22 642 43 12, fax: 22 642 36 25

Serwis www.forummleczarskie.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności. Zamknij