Serwis www.forummleczarskie.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności. Zamknij

Działalność FPM

Analizując dotychczasową działalność FPM skupimy się głównie na roku 2010, gdyż tylko za ten rok są obecnie dostępne sprawozdania rzeczowe i z wykonania planu finansowego funduszu. Do końca lutego br. powinno zostać sporządzone sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok, natomiast do końca marca sprawozdanie rzeczowe. Rok 2011 i plany na 2012 będziemy analizować na podstawie uchwał komisji zarządzającej funduszem.

Przez cały 2010 rok podmioty skupujące przekazały na FPM ponad 11 mln zł. W planie finansowym na wydatki przewidziano kwotę ponad 14 mln zł, z czego wypłacono prawie 7,3 mln zł. Ponad 10 mln zł zarezerwowano na dwie pozycje: udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą bydła mlecznego, produkcją lub przetwórstwem mleka (ponad 5,4 mln zł) oraz dofinansowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (5 mln zł). Ostatecznie wypłacono w 2010 roku odpowiednio 2,7 oraz 2,8 mln zł.

W 2010 roku pozytywnie rozpatrzono 13 wniosków o wsparcie na działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mleka i przetworów mlecznych. Przyznano pomoc w wysokości ponad 1 mln zł. Dofinansowanie dotyczyło różnego rodzaju przedsięwzięć: rankingu spółdzielni mleczarskich, konkursów, dni mleka, publikacji w prasie i produkcji telewizyjnych. W ramach wsparcia działań promujących spożycia mleka lub przetworów mlecznych pozytywnie rozpatrzono 7 wniosków przyznając środki finansowe w wys.385 tys. zł. Środki przeznaczono m.in. na wydanie książeczek edukacyjnych dla dzieci, przeprowadzenie popularnonaukowej debaty nt. walorów spożywania mleka i jego przetworów. Jak już wspominaliśmy wcześniej najwięcej środków finansowych zarezerwowano na udział w wystawach i targach. W 2010 roku na podstawie 27 wniosków przyznano prawie 2,7 mln zł. W ramach tych środków realizowane były projekty dotyczące wystaw krajowych (m.in. Mleko-Expo, Polagra Food, Agro Pomerania) jak i zagranicznych (targi Prodexpo w Moskwie, targi w Algierii). 160 tys. zł wypłacono na dwa projekty w ramach badań rynkowych dotyczących spożycia mleka i przetworów mlecznych. Prawie 30 tys. zł przyznano na 3 wnioski dotyczące badań naukowych mających na celu poprawę jakości mleka i jego przetworów. W 2010 roku przyznano prawie 70 tys. zł na organizację warsztatów szkoleniowych na temat hodowli i oceny wartości użytkowej bydła mlecznego.  Ze środków FPM finansowano również szkolenia dostawców mleka i podmiotów skupujących. Rozpatrzono pozytywnie 5 wniosków przyznając ponad 800 tys. zł wsparcia. Prawie 900 tys. zł wynosiło wsparcie realizacji zadań związanych z działalnością krajowych organizacji branżowych. Spośród 20 wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę, większość dotyczyło kosztów składki członkowskiej w organizacjach międzynarodowych, m.in. w.: Międzynarodowym Komitecie ds. Kontroli Użytkowości Zwierząt (ICAR – International Committee for Animal Recording), Europejskim Stowarzyszeniu Przetwórców Mleka (EDA – European Dairy Association), Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej (FIL/IDF – International Dairy Federation). W 2010 roku o środki z FPM występowały: Polska Izba Mleka (PIM), Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich ZR (KZSM ZR), Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM), Związek Polskich Przetwórców Mleka (ZPPM).

Od początku 2011 roku do końca listopada na rachunek FPM wpłynęło prawie 7 mln zł. W planie finansowym na ten rok na realizację zadań została zapisana kwota 12 mln zł. Tak jak rok wcześniej najwięcej środków przeznaczono na dwa zadania: udział w wystawach i targach (4 mln zł) i dofinansowanie spożycia mleka i jego przetworów w placówkach oświatowych (3,7 mln zł). Ponaddwukrotnie zwiększono kwotę zarezerwowaną na promocję spożycia mleka. Chyba najciekawszą pozycją w tym segmencie wydatków jest dofinansowanie społecznej kampanii promocji kuchni polskiej zgłoszone przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych (FBZPR). Ponad 400 tys. zł (sześć razy więcej niż rok wcześniej) przeznaczono na promocję przeprowadzania oceny wartości użytkowej bydła. Kwoty przeznaczone na pozostałe zadania pozostały na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku. Głębszą analizę poprzedniego roku będzie można dokonać, gdy zostaną opublikowane sprawozdania: rzeczowe i z wykonania planu finansowego. Dopiero wtedy będziemy dysponowali wiedzą, ile wyniosły wpływy i wydatki funduszu oraz które z zadań ujętych w planie otrzymały wsparcie.

copyright
Nathusius Investments Sp. z o.o © 2008-2019
02-920 Warszawa
ul. Powsińska 23/6
tel: 22 642 43 12, fax: 22 642 36 25