Branża Mleczarska 100 Firm

Iwona Szczepańska, Przegląd Mleczarski 3/2011

Praktyczne aspekty umów dystrybucyjnych czyli co dostawca wiedzieć powinien o… ważnych zapisach występujących w umowach dostawy

 W poprzednich numerach Przeglądu Mleczarskiego wprowadziłam Państwa do tematyki jaką przez najbliższe wydania będę się zajmować na łamach PM. Będą to zagadnienia prawne i praktyczne związane z umowami dystrybucyjnymi i warunkami handlowymi jakie dostawcy zawierają z sieciami handlowymi, ważne zapisy z tych umów, porady dotyczące korzystnych rozwiązań lub przynajmniej minimalizujących niekorzystne skutki, czynami nieuczciwej konkurencji , opłatami pozamarżowymi – omówię orzeczenia sądowe, które zapadły w spornych sprawach miedzy sieciami a dostawcami. To wszystko w co miesięcznym cyklu porad prawnych PM dla dostawców sieci handlowych.

Wielokrotnie podczas szkoleń spotykam się z opiniami dostawców sieci, którzy uważają, iż ich pozycja negocjacyjna jest zdecydowanie słabsza i wszystkie zapisy w umowach dostaw są dla nich niekorzystne – ale chcąc nie chcąc godzą się na nie – często nawet nie próbują podjąć negocjacji. Poniżej przegląd ważnych zapisów w umowie dostaw wraz z uwagami dotyczącymi obszarów do negocjacji oraz wyjaśnieniem praktycznego znaczenia tych zapisów.

Ważne zapisy występujące w umowach dostawy/sprzedaży oraz w warunkach handlowych

 1. kary umowne

  Dostawcy sieciowi w ten sposób zabezpieczają wykonanie umowy, dlatego kary są wprowadzane przy każdym błędzie popełnionym przez dostawcę.

  Pamiętajmy, iż umowy dostawy często dodatkowo dopuszczają obok kar umownych możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, czyli odszkodowanie za powstałą szkodę w jej rzeczywistym wymiarze. W praktyce oznacza to, iż taki zapis nie daje pewności, że dostawca poprzez zapłacenie kary umownej uwolni się od popełnionego błędu, ponieważ odbiorca może wybrać formę naprawienia szkody (kara umowna lub odszkodowanie na zasadach ogólnych).

  W konkretnych przypadkach należy przeliczyć, która z form naprawienia szkody bardziej się opłaca i taki zapis pozostawić w umowie w odniesieniu do konkretnego zdarzenia, Pozostawianie odbiorcy swobody wyboru w każdym wypadku może mieć dla dostawcy bardzo niekorzystne finansowo skutki.

 2. pisemna akceptacja zmiany cen przez odbiorcę/kupującego

  W praktyce takie zastrzeżenie umowne może zostać ominięte przez wykazanie akceptacji zmiany cen innymi dowodami, jak: e-mail, nagranie etc.,

  Zalecane jest aby w umowie wprowadzić zapis, że „pisemna akceptacja zmiany cen powinna zostać dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności” (albowiem ten rygor nie pozwala na wykazywanie innymi dowodami niż pismo – akceptacji zmiany cen).

 3. rozszerzenie rękojmi za wady fizyczne

  W umowach dostawy można spotkać zapis mówiący o tym, że sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady ukryte, jeżeli wady fizycznej towaru nie da się stwierdzić ze względu na sposób opakowania zbiorczego towaru – jest to przykład rozszerzenia rękojmi za wady, który jest logiczny i usprawiedliwiony i taki zapis w umowie należy przyjąć.

 4. zabezpieczenie na poczet roszczeń odszkodowawczych osób trzecich

  Żądanie takiego zabezpieczenia jest oczywiście dopuszczalne, ale należy w umowie: określić kwotowo górną granice zabezpieczenia lub powołać się na ubezpieczenie z podaniem sumy ubezpieczenia i ubezpieczyciela, jeżeli dostawca posiada je.

 5. odpowiedzialność za wprowadzenie do obrotu towaru o cechach produktu niebezpiecznego

  Tego rodzaju odpowiedzialność regulują przepisy, które nie mogą być w umowach zmieniane przez kontrahentów, jest to odpowiedzialność karnoadministracyjna, którą reguluje ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów, a w skrajnych przypadkach Kodeks karny – obowiązki wynikające z tego rodzaju przepisów funkcjonują niezależnie od umowy i każdy podmiot wytwarzający produkty musi się do nich stosować.

 6. procedura postępowania w przypadku wycofywania produktu ze sprzedaży

  Każdy odbiorca sieciowy powinien posiadać taka procedurę, mieści się to w ramach odpowiedzialności za wprowadzenie do obrotu towaru o cechach produktu niebezpiecznego,

  W procedurze takiej jest dokładnie określone jak dostawca i odbiorca mają się zachować w takiej sytuacji, aby usprawnić i przyspieszyć proces wycofywania niebezpiecznego produktu i zminimalizować zagrożenie i szkody. Procedura taka może zostać określona w umowie dostawy lub w odrębnym porozumieniu.

 7. zrzeczenie się roszczeń odsetkowych za opóźnienia płatności faktur zawierających ceny niezgodne z ustaleniami

  Zapis tego typu uznać należy za dopuszczalny, jako że ma na celu motywowanie do starannego wystawiania dokumentów sprzedaży.

copyright
Nathusius Investments Sp. z o.o. © 2008-2021
02-920 Warszawa
ul. Powsińska 23/6
tel.: 22 642 43 12, fax: 22 642 36 25

Serwis www.forummleczarskie.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności. Zamknij