Branża Mleczarska 100 Firm

dr inż. Elżbieta Nitecka, Przegląd Mleczarski 2/2011

Modernizacja prawa żywnościowego w ramach pakietu rozporządzeń UE dotyczących środków polepszających żywność

 


Zmiany przepisów w zakresie enzymów i aromatów. cz. 2

 

W I części opracowania (Przegląd Mleczarski 2010, 11, s. 42) omówiono zmiany przepisów prawa w zakresie substancji dodatkowych nałożone wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. sprawie dodatków do żywności.

Prace nad Wspólnotowym wykazem substancji dodatkowych dozwolonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania, pomimo wcześniejszych planów, nie zostały zakończone do końca 2010 roku, jakkolwiek prace w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt są bardzo zaawansowane i należy oczekiwać rychłej publikacji nowych rozporządzeń Komisji UE w tej sprawie. Projekty Rozporządzeń Komisji (WE) zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. sprawie dodatków do żywności poprzez ustanowienie Wspólnotowej listy dodatków do żywności oraz Projekt rozporządzenia zmieniającego Załącznik III poprzez ustalenie Części 1-5 są nadal w tzw. dyskusji społecznej. Uwagi dotyczą najczęściej nieścisłości w zastosowanym nazewnictwie i drobnych, ale istotnych uchybień dotyczących jednolitości z innymi aktami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie.

W artykule 30 omawianego rozporządzenia w ust. 1, 2 i 3 dotyczących ustanawiania Wspólnotowych wykazów dodatków do żywności wskazano datę 20 stycznia 2011 roku jako termin zakończenia przeglądów zgodności z wymaganiami omawianego rozporządzenia. Należy tu podkreślić, że z chwilą wejścia w życie ww. Wspólnotowych wykazów utracą swą moc stosowne nadal przepisy krajowe. Chciałabym tu zwrócić uwagę na fakt opublikowania dwóch nowych krajowych rozporządzeń wdrażających postanowienia prawa wspólnotowego w zakresie substancji dodatkowych dozwolonych. Są to:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz.U. nr 232, poz. 1525), które zastępuje poprzedzające je rozporządzenie z dnia 18.09.2008r.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych (Dz. U. z 2011 r. nr 2, poz.3), które zastępuje poprzedzające je rozporządzenie z dnia 12 października 2007 r.

W tej części opracowania zostaną przedstawione najważniejsze wymagania zawarte w następujących rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady:

  • nr 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97;
  • nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE).
copyright
Nathusius Investments Sp. z o.o. © 2008-2021
02-920 Warszawa
ul. Powsińska 23/6
tel.: 22 642 43 12, fax: 22 642 36 25

Serwis www.forummleczarskie.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności. Zamknij