Branża Mleczarska 100 Firm

Komunikaty prasowe

Świadomi europejscy konsumenci wybierają szkło: Badanie FEVE

Źródło: euroRSCG   Dodano: 2011-06-07 09:29:52

Preferencja wobec szklanych opakowań jest częścią trendu zdrowego stylu życia i harmonijnego rozwoju, nienaruszającego równowagi ekologicznej.
74% konsumentów w Europie zdecydowanie poleciłoby opakowania szklane rodzinie i przyjaciołom. Średnia w Polsce jest nieco wyższa – w naszym kraju aż 89% zasugerowałoby takie rozwiązanie dla produktów żywnościowych. Polska jest jednocześnie krajem, w którym największa liczba konsumentów polecałaby szklane opakowania. Wymieniając 3 główne powody, dla których wybierane jest szkło, Polacy wskazują na: najlepszą ochronę smaku (61%), bezpieczeństwo dla zdrowia (58%) i najmniejszy szkodliwy wpływ na środowisko (49%).

Opublikowane wyniki sondażu konsumenckiego, przeprowadzonego na obszarze całej Europy przez niezależną agencję badawczo-konsultingową InSites, pokazują, że szkło jest preferowanym materiałem w przypadku opakowań dla żywności oraz napojów. Konsumenci wskazują trzy podstawowe przyczyny takiego stanu rzeczy: szklane opakowania lepiej zachowują smak produktu, uważane są za zdrowe i bezpieczne, a ponadto są przyjazne dla środowiska naturalnego.
Wyniki powyższego badania są zgodne z coraz częściej dostrzeganym trendem, zgodnie z którym konsumenci pragną prowadzić zdrowy styl życia i stawiają na harmonijny, nienaruszający równowagi ekologicznej rozwój. Niedawne wydarzenia, takie jak oficjalna rekomendacja Komisji Europejskiej zachęcająca, aby rodzice podczas karmienia swych dzieci korzystali ze szklanych butelek jako jednej z najzdrowszych opcji dostępnych na rynku, a także zwiększenie ilości szkła odzyskiwanego poprzez recykling, wzmacniają popularny dzisiaj w Europie trend zdrowego i harmonijnego stylu życia, odpowiedzialnej konsumpcji oraz efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych.
Przeprowadzony na szeroką skalę sondaż agencji InSites objął ponad 8 000 konsumentów w 17 krajach Europy. Byli oni pytani o to, jak postrzegają kwestię materiałów, z których najczęściej produkowane są opakowania produktów spożywczych. Wyniki sondażu nie tylko potwierdziły, że szkło jest dla Europejczyków preferowanym materiałem, ale wskazały również na różnice pomiędzy trzema najczęściej wskazywanymi argumentami w poszczególnych krajach.
„Właśnie z uwagi na te trzy czynniki – najlepsze zachowanie smaku, korzyści zdrowotne oraz przyjazność dla środowiska – szkło idealnie nadaje się do przechowywania czystych i naturalnych produktów” powiedział Piotr Michalski, O-I North East Europe Marketing Manager. „Preferencja wobec szkła jest wysoka. Większość europejskich konsumentów, którzy spożywają jogurty w swoich domach, wolałaby mieć możliwość kupna tych produktów w szklanych opakowaniach. Żaden inny materiał, z którego produkowane są opakowania, nie jest preferowany przez tak znaczną część konsumentów w przypadku tego produktu. W Europie można znaleźć wiele przykładów zdrowych, modnych i ekologicznych żywności i napojów, które dostępne są tylko i wyłącznie w szklanych opakowaniach.”
Wyniki sondażu przeprowadzonego przez agencję InSites wskazują na istnienie znacznej grupy europejskich konsumentów, którzy byliby skłonni zapłacić nieco więcej, aby móc nabyć dany produkt w szklanym opakowaniu. Jest to szczególnie widoczne w przypadku takich produktów, jak mleko i jogurty.
„Być może konsumenci deklarują taką gotowość z uwagi na to, że dobre opakowanie lepiej chroni walory zdrowotne oraz smak produktu”, powiedział Piotr Michalski.
Ten najnowszy europejski sondaż pokazuje, że coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie na czyste i naturalne produkty, takie jak organiczna i biologiczna żywność oraz napoje, wydaje się mieć pewne określone skutki dla konsumenckich preferencji wobec materiałów, z których produkowane są opakowania. Wygląda na to, że szklane opakowania, najczęściej wybierane przez Europejczyków, idealnie wpasowują się w powyższy trend.
Smak
69% europejskich konsumentów wybiera szkło, ponieważ najlepiej zachowuje ono prawdziwy smak żywności oraz napojów, które są w nim przechowywane. To jeden z głównych powodów, dla których np. producenci win rozlewają swoje najlepsze gatunki do szklanych butelek. Pośród polskich konsumentów, 74% respondentów wybrałoby lub kupiło szklane opakowania postrzegając je jako najlepiej chroniące smak żywności i napojów. Szkło jako materiał wykorzystywany do produkcji opakowań jest również często kojarzone z produktami luksusowymi na specjalne okazje, a także z bezalkoholowymi produktami przeznaczonymi do domowej konsumpcji. 79% respondentów przyznało, że sięgają po szklane opakowania kupując napoje na jakąś szczególną okazję. Średnia w Polsce jest nieco niższa – 66% polskich konsumentów kupiłoby na specjalne okazje produkty w szklanym opakowaniu.
Zdrowie
Konsumenci utożsamiają szklane opakowania z konkretnymi korzyściami zdrowotnymi, ponieważ szkło pozwala zachować wszystkie „dobre i zdrowe” elementy, jak np. witaminy, a ponadto pełni funkcję naturalnej bariery chroniącej przed bakteriami. Większość europejskich konsumentów uważa również, że materiały, które są używane w produkcji opakowań żywności i napojów, mogą wchodzić w reakcje chemiczne z zawartością tych opakowań. Respondenci uważają jednak, że w przypadku szkła skala tych reakcji jest najmniejsza spośród wszystkich materiałów używanych do produkcji opakowań (12%). Średnia w Polsce jest niższa – tylko 9% konsumentów jest zdania, że istnieje ryzyko interakcji pomiędzy żywnością lub napojami a szklanym opakowaniem. Komisja Europejska zarekomendowała niedawno, aby rodzice podczas karmienia swych dzieci korzystali ze szklanych butelek, ponieważ szkło jest bezpieczne dla ludzkiego zdrowia. 14% konsumentów objętych sondażem powiedziało, że w pewnym okresie kupowali produkty spożywcze dla dzieci i że w przypadku tych produktów szklane opakowania były przez nich zdecydowanie bardziej preferowane niż pozostałe rodzaje materiałów (14% wobec 3% ). W przypadku Polski, 17% konsumentów kupowało produkty spożywcze dla dzieci i taka sama ich liczba preferuje tego rodzaju opakowania dla produktów żywnościowych dla dzieci.
Środowisko
Argumentując, dlaczego szklane opakowania są dla nich naturalnym wyborem, respondenci sondażu często wskazywali również na względy ekologiczne. Niemal połowa europejskich konsumentów uważa szkło za najbardziej przyjazny dla środowiska materiał używany do produkcji opakowań. Prawie 80% stwierdziło, że zużyte szklane opakowanie może być odzyskane i przetworzone na takie samo lub podobne opakowanie bez najmniejszej utraty jakości. Pod tym względem szkło zdecydowanie góruje nad innymi materiałami używanymi do produkcji opakowań. Zdecydowana większość europejskich konsumentów przyznała, że pozbywając się odpadów segreguje szkło. Jednocześnie, świadomość konsumentów, w nawiązaniu do wpływu opakowań szklanych na środowisko, jest duża. Europejscy respondenci są zdania, że szkło powoduje zanieczyszczenie środowiska w najmniejszym stopniu (32%). Wskazania polskich konsumentów są jeszcze niższe i wynoszą 27%. Jednocześnie 60% badanych w Polsce deklaruje, że przekazuje do recyklingu szklane butelki.
Konsumenci przyłączają się do akcji „Friends of Glass” („Przyjaciele Szkła”)
Coraz więcej konsumentów otwarcie opowiada się za szerszym wykorzystaniem szkła, zostając Przyjaciółmi Szkła (Friends of Glass) i dzieląc się swoimi doświadczeniami na europejskim forum konsumentów. Ich aktywny udział w ostatniej kampanii „Szkło nie ma nic do ukrycia” („Glass has nothing to hide”) pokazuje, że stają się coraz bardziej wyczuleni na punkcie tego, co w kwestii korzyści zdrowotnych, a także w kwestii zachowania wartości odżywczych żywności i napojów, może im zagwarantować materiał, z którego wykonane są opakowania spożywcze.
Informacje o sondażu InSites
W grudniu 2010 roku niezależna agencja badania rynku InSites Konsulting przeprowadziła sondaż internetowy w 17 krajach Europy (Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Francja, Polska, Austria, Czechy, Belgia, Węgry, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Grecja, Turcja, Słowacja, Szwecja oraz Szwajcaria). W każdym z nich około 500 konsumentów w wieku od 18 do 55 lat wypełniło wskazany kwestionariusz. Uzyskane wyniki są reprezentatywne dla całej populacji każdego z tych krajów. Tego rodzaju sondaż wśród europejskich konsumentów został przeprowadzony przez agencję InSites po raz drugi i jest kontynuacją poprzedniego badania, które miało miejsce w roku 2008.
Informacje o szkle
Szkło produkowane jest z naturalnych, trwałych surowców, które występują w naturze w bardzo dużych ilościach, takich jak piasek, soda i wapień. Biorąc pod uwagę zdrowie konsumentów oraz stan środowiska naturalnego, jest to idealny materiał do produkcji opakowań. Szkło jest chemicznie obojętne, może być w pełni i nieskończenie wiele razy odzyskiwane i przetwarzane, a także wielokrotnie napełniane i używane. Szklane opakowania umożliwiają łatwe przechowywanie, bezpieczną dostawę i atrakcyjną prezentację szerokiej gamy produktów konsumpcyjnych dostarczanych na rynek europejski i rynki całego świata. Używane do przechowywania napojów, żywności, kosmetyków, perfum, a także środków farmaceutycznych, szkło odgrywa istotną rolę we wspieraniu europejskiego handlu.
Informacje o Przyjaciołach Szkła („Friends of Glass”)
Przyjaciele Szkła to samodzielne, europejskie forum konsumentów, które wspiera i promuje prawo konsumentów do nabywania żywności i napojów w szklanych opakowaniach. Zrzesza wszystkich, którzy wierzą, że szkło jest najlepszym i oczywistym wyborem dla nich, ich rodzin, oraz dla środowiska naturalnego. Program Przyjaciele Szkła został zainicjowany w roku 2009 przez Europejską Federację Opakowań Szklanych (FEVE) w odpowiedzi na ogólnoeuropejskie badanie zlecone przez FEVE we wrześniu 2008r. i przeprowadzone przez instytut badawczy InSites, które pokazało, że 74% europejskich konsumentów woli kupować żywność i napoje w szklanych opakowaniach.
Informacje o FEVE
FEVE (Europejska Federacja Opakowań Szklanych) to organizacja zrzeszająca europejskich producentów szklanych opakowań i naczyń stołowych. Federacja reprezentuje branżę opakowań szklanych na poziomie międzynarodowym, a w szczególności na poziomie europejskim, i pełni rolę forum rozwiązywania problemów. FEVE prowadzi ciągły dialog z europejskimi instytucjami i agencjami, które zajmują się ochroną środowiska, handlem oraz innymi kluczowymi zagadnieniami. Federacja promuje wykorzystanie opakowań szklanych oraz recykling szkła, uzupełniając tym samym działania przemysłu szklarskiego na poziomie krajowym.
Edukacyjna kampania „Zdrowo w szkle”
„Zdrowo w szkle” to kampania edukacyjna, której celem jest uświadomienie zarówno konsumentom, jak i decydentom w branży, walorów mleka i produktów żywnościowych w opakowaniach szklanych. W ramach kampanii prowadzone są działania informacyjne, skierowane do prasy i konsumentów, promocje produktu. Kampania znalazła także swoje miejsce na Facebooku, gdzie funkcjonuje oficjalny profil „Zdrowo w szkle”.

archiwum komunikatów »
copyright
Nathusius Investments Sp. z o.o. © 2008-2021
02-920 Warszawa
ul. Powsińska 23/6
tel.: 22 642 43 12, fax: 22 642 36 25

Serwis www.forummleczarskie.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności. Zamknij