Branża Mleczarska 100 Firm

Aktualności: kraj - przetwórcy (strona 3 z 29)

Siedlce (OSM): Żegnamy Tadeusza Remiszewskiego

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2021-07-27 10:09:02

Mleczarnia Siedlce (OSM) poinformowała, że po ciężkiej chorobie dnia 23 lipca 2021 r., przeżywszy 74 lata, zmarł Tadeusz Remiszewski. Był wieloletnim Prezesem Zarządu, Wiceprezesem i pracownikiem siedleckiej mleczarni. Przez całe swoje zawodowe życie był oddanym i zaangażowanym mleczarzem i spółdzielcą.

czytaj więcej »

© forum mleczarskie

Michowianka (SM): Mniejszy skup i mniejsze obroty. Wzrost produkcji twarogów

Źródło: Forum Mleczarskie Handel   Dodano: 2021-07-22 15:18:49

– Podobnie jak wiele mleczarni w Polsce posiadamy nie w pełni wykorzystane moce przerobowe. Mimo podnoszenia ceny mleka wciąż odczuwamy brak surowca – zauważa Marek Barszcz, Prezes Zarządu mleczarni Michowianka (SM). W 2020 r skupiono 30,7 mln. l mleka tj. mniej o 4,2 mln. l. Dynamika w skupie wyniosła 88%.

Struktura sprzedaży wartościowo poszczególnych wyrobów przedstawiała się następująco: sery żółte: 32%, twarogi 27%, masło 21%. W minionym roku spadała produkcja masła w blokach oraz serów typu holenderskiego 30% i 45%, a rosła produkcja twarogu formowanego, sera Hipokryta i Dublet oraz serka Figaro.

czytaj więcej »

Antoni Żdanuk, Prezes Zarządu © forum mleczarskie

Mleczarnia Łapy (SM): Nasze zdolności przerobowe to 180 tys. l mleka dziennie. Skok eksportu mleka w proszku

Źródło: Forum Mleczarskie Handel   Dodano: 2021-07-22 14:38:58

W 2020 r. mleczarnia Łapy (SM) uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 59,5 mln zł tj. 2,8% więcej niż w 2019 r. Zysk netto wyniósł 129 tys. zł. Skupiono 34,5 mln l mleka, a dokupiono 3,26 mln litrów. W sumie było to 1,4 mln l surowca więcej niż w 2020 r.

Jak podaje Zarząd mleczarni, w 2020 r. aż 72% wytwarzanych tu produktów zostało wyeksportowanych (wzrost o 18%). 71% całej sprzedaży zakładu stanowi mleko w proszku, galanteria 9,8%, masło 9,5%, a sery dojrzewające 3% sprzedaży.

czytaj więcej »

tetra pak

Tetra Pak i Stora Enso łączą siły, by potroić możliwość recyklingu kartonów po płynnej żywności w Polsce

Źródło: Tetra Pak   Dodano: 2021-07-21 15:01:29

W ramach współpracy, która była poprzedzona kompleksowym studium wykonalności, w zakładzie produkcyjnym Stora Enso w Ostrołęce zostanie stworzona wielkoskalowa linia do rozwłókniania kartonów. Linia potroi roczną zdolność recyklingu zużytych kartonów po płynnej żywności w Polsce z 25 000 do 75 000 ton. Pozwoli to na recykling ich całego wolumenu w kraju, a także odzysk surowców z opakowań z innych państw, w tym Węgier, Słowacji, Czech.

Cała inwestycja wyniesie 29,1 mln euro. Stora Enso przeznaczy 17 mln euro na nową linię do rozwłókniania, która pozwoli odzyskiwać włókna celulozowe, podczas gdy Tetra Pak wraz z firmą Plastigram zainwestują łącznie 12,1 mln euro w budowę dodatkowej linii, która pozwoli na odzyskiwanie i osobny recykling polimerów oraz aluminium przy użyciu opatentowanej technologii separacji. Obie linie będą działać od początku 2023 r.

czytaj więcej »

© forum mleczarskie

Kosów Lacki (OSM): Inwestycje w linie do pakowania i konfekcjonowania

Źródło: Forum Mleczarskie Handel   Dodano: 2021-07-21 13:19:37

Mleczarnia Kosów Lacki (OSM) podsumowała 2020 r. Pomimo zawirowań w handlu, szczególnie zagranicznym ale też wewnętrznym (gastronomia), do Spółdzielni w ramach realizowania kolejnego wniosku z dofinansowaniem ARiMR trafił szereg maszyn i kompletnych linii produkcyjnych. I tak zamontowano:

– analizator BacSomatic do jednoczesnego badania OLD i komórek somatycznych w mleku świeżym,

– wirówkę do mleka tzw. Baktofugę,

– linię do pakowania twarogu marki Ulma,

– linię do pakowania sera marki Ferrari,

– linię do konfekcjonowania sera marki Ulma,

– półautomatyczną solownię do załadunku i rozładunku świeżego sera.

czytaj więcej »

Milkeffekt zmienia logo

Źródło: Forum Mleczarskie Handel   Dodano: 2021-07-21 13:09:25

Milkeffekt to czeska firma produkująca sery u podnóża Beskidów. Specjalizuje się w produkcji tradycyjnych serów czeskich i słowackich. Od 2009 r. posiada uznawany na całym świecie certyfikat IFS (International Food Standard). Po długim czasie używania dotychczasowego logotypu, firma zdecydowała się na zmianę. Nowy znak graficzny łączy nowoczesny design i kształt tradycyjnych serów parzonych. Nowe logo będzie sukcesywnie zastępować stare na wszystkich opakowaniach.

czytaj więcej »

Moniecka mleczarnia zwiększa produkcję serów. Dokupi m.in. ziemię i agregat rozładunkowy sera

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2021-07-16 09:04:48

Zwiększenie produkcji serów w mleczarni Mońki (MSM) umożliwiał większy w 2020 r. o 1,5% skup surowca, który wyniósł 178,6 mln litrów mleka. Mleczarnia wyprodukowała 16 tys. ton serów świeżych i 15 tys. ton serów dojrzałych (odpowiednio +4 i +8,7%). Ograniczono o 75% produkcję serów topionych. O 8% wzrosła produkcja masła do 2,8 tys. ton.

Pod względem sprzedaży spółdzielnia może uważać 2020 r. za udany. Wartość sprzedaży produktów wyniosła 313 mln zł wobec 294,9 mln zł w 2019 r. Zysk netto wyniósł 6,69 mln zł i był zbliżony do wyniku za 2019 r.

Wartość sprzedaży serów wzrosła o 12%, a serwatki o 7,8%.

Zdaniem Zarządu wpływ na dodatni wynik miały głównie zwiększone ceny sprzedaży wyrobów. Ceny sera i mleka w proszku były wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem, ceny masła, serwatki i śmietany przerzutowej wykazały tendencję malejącą.

czytaj więcej »

Porozumienie dla Mleczarstwa: Stanowisko ws programu Szklanka Mleka

Źródło: ZPPM   Dodano: 2021-07-15 15:32:38

W dniu 13 lipca br. organizacje tworzące „Porozumienie dla Mleczarstwa” przekazały do MRiRW swoje stanowisko wobec zaproponowanych przez Ministerstwo ewentualnych zmian w funkcjonowaniu „Programu dla szkół”. Mleczarze odnieśli się negatywnie do propozycji wyznaczania stawek pomocy za dostawy produktów do szkół w drodze przetargów. Możliwości dostaw produktów ekologicznych do szkół branża uznała za nierealne. Pomysł nałożenia na dostawców obowiązku realizacji towarzyszących Programowi działań edukacyjnych również nie spodobał się branży. Uznano, że zainteresowani dostawcy mogą włączać się w tego typu działania na zasadzie dobrowolności.

Organizacje mleczarskie, podzieliły się z MRiRW również uwagą natury ogólnej. Według przedstawicieli branży niektóre zmiany wprowadzane do Programu w związku z Pandemią COVID-19 miały negatywny wpływ na działalność niektórych dostawców uczestniczących w Programie. Przedstawiamy pełną treść listu Porozumienia dla Mleczarstwa do Ryszarda Bartosika, Sekretarza Stanu w MRiRW.

czytaj więcej »

© Polska Izba Mleka

Rośnie eksport do Chin polskiego mleka i produktów mleczarskich

Źródło: Polska Izba Mleka   Dodano: 2021-07-15 14:32:12

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, w pierwszych czterech miesiącach 2021 r. wartość eksportu z Polski do Chin mleka i produktów mleczarskich wyniosła 53 mln euro. W tym czasie wartość eksportu z Polski produktów mleczarskich obejmujący kody CN 0401–0406, 2105 oraz wybrane produkty z pozycji CN 3501 wyniosła 852 mln euro (3,9 mld zł) i rok do roku była o około 8% wyższa.

Głównym odbiorcą polskich produktów mleczarskich jest rynek UE-27. W okresie styczeń-kwiecień 2021 roku udział tych krajów w wartości eksportu wyniósł 62%, a w przeliczeniu na pieniądze było to 531 mln euro. W porównaniu z takim samym okresem było to więcej o 9,5%.

czytaj więcej »

Danone w Polsce podsumował miniony rok. Sprzedaż niższa, zysk netto 31% w górę

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2021-07-15 11:39:25

Jak podaje spółka przychody ogółem za 2020 r. wyniosły 1,377 mld zł, z czego przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 0,981 mld zł, a ze sprzedaży towarów i materiałów 0,286 mld zł. Koszty ogółem w 2020 r. wyniosły odpowiednio: 1,195 mld zł. W zakresie przychodów ze sprzedaży produktów nastąpił zatem lekki spadek, albowiem w 2019 r. Danone raportował kwotę 1,03 mld zł. Na poziomie przychodów ogółem nastąpił wzrost z 1,355 mld zł (w 2019 r.).

Wynik finansowy brutto za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 zamknął się zyskiem w wysokości 181,8 mln zł (w 2019 r. było to 144,7 mln zł), zaś wynik netto – zyskiem 140,7 mln zł (w 2019 r. 107,5 mln zł). Nakłady inwestycyjne w 2020 r. wyniosły 56 mln zł i dotyczyły instalacji nowych linii produkcyjnych i pakujących.

czytaj więcej »

Krasnystaw (OSM): Niewielki spadek przychodów i zysków za 2020 r.

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2021-07-14 11:53:28

Mleczarnia z Lubelszczyzny w 2020 r. uzyskała przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów na poziomie 363,15 mln zł, co stanowi niewielki 2% spadek w porównaniu do 2019 r. Z drugiej strony nieznacznie spadły koszty sprzedaży z 338,6 mln zł do 333,38 mln zł. Zysk netto wykazany przez Spółdzielnię w 2020 r. pokazuje 827 tys. zł (spadek o 31%). Co warte spostrzeżenia wzrosła wartość zrealizowanego eksportu z 4,03 do 4,41 mln zł. W związku z pandemią Spółdzielnia poniosła dodatkowe koszty w wysokości 286 tys. zł.

czytaj więcej »

© forum mleczarskie

Wysokie ceny za surowiec w maju 2021 r.

Źródło: KZSM Zw. Rew za GUS   Dodano: 2021-06-28 11:52:37

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w maju 2021 r. wyniosła 151,39 zł/1 hl i była wyższa o 15,7% niż w maju 2020 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do kwietnia 2021 r. była o 0,6% niższa.

Najwyższe ceny w maju 2021 r. wg województw:

podlaskie 156,64 zł/1 hl

lubuskie 154,58 zł/1 hl

warmińsko-mazurskie 153,07 zł/1 hl

czytaj więcej »

© sig

SIG Combibloc: Wagi nabiera całkowita efektywność urządzeń

Źródło: Forum Mleczarskie Biznes   Dodano: 2021-06-24 09:02:14

– Przemysł mleczarski dynamicznie się profesjonalizuje – mówi Forum Mleczarskiemu Biznes Daniel Rekowski, Key Account Manager w SIG. – Nie tylko pod względem stosowanych urządzeń, ale także w zakresie technologii i procesów produkcji oraz pakowania. Coraz większą rolę odgrywa współczynnik OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness) czyli całkowita efektywność urządzeń. Dlatego też kluczowa jest ostateczna wydajność linii produkcyjnej liczona w litrach lub kilogramach wyrobu gotowego wprowadzonego na magazyn w ciągu jednej zmiany czy doby. Niezwykle dużo uwagi poświęca się redukcji zużycia mediów oraz minimalizacji strat produkcyjnych. Obok pary, wody, sprężonego powietrza i energii elektrycznej to odpad w postaci opakowań, a także straty „białego złota” są największą troską menadżerów produkcji.

czytaj więcej »

Spomlek (SM) wyposaży oddział w Chojnicach w nową linię

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2021-06-22 13:09:10

W związku z realizacją projektu pn. „Zielone Mleko” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania M16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłosiła postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu: innowacyjna Linia technologiczna do produkcji sera o podwyższonych walorach odżywczych – 1 kpl.

Najważniejsze cechy linii technologicznej to...

czytaj więcej »

© grupa mlekovita

Grupa Mlekovita przyłącza dwa przedsiębiorstwa

Źródło: Grupa Mlekovita   Dodano: 2021-06-22 11:39:16

Grupa Mlekovita, lider branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, poinformowała, że z dniem 1 lipca br. do Grupy dołączą kolejne podmioty: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowcu Świętokrzyskim i Kaliska Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka w Kaliszu, rozszerzając liczbę zakładów produkcyjnych skupionych pod szyldem Mlekovita do 22.

Połączenie z Grupą Mlekovita pozwoli na wzmocnienie potencjału rynkowego oraz przerobowego włączanych podmiotów. W celu zapewnienia optymalizacji produkcji zakład w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie specjalizował się w produkcji galanterii: twarogów, masła, mozzarelli, śmietany i miksu tłuszczowego. Specjalizacja produktowa w Kaliszu to zaś przede wszystkim asortyment serów twarogowych i śmietankowych, m.in.: twarogów sernikowych i piekarniczych, w tym twarogu sernikowego o 18% zawartości tłuszczu, mascarpone czy kanapkowych serków śmietankowych.

czytaj więcej »

copyright
Nathusius Investments Sp. z o.o. © 2008-2021
02-920 Warszawa
ul. Powsińska 23/6
tel.: 22 642 43 12, fax: 22 642 36 25

Serwis www.forummleczarskie.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności. Zamknij