100 wydanie Forum Mleczarskie Handel

Aktualności: kraj - przetwórcy (strona 1 z 20)

Kowalew-Dobrzyca (OSM): Plany rozwoju sprzedaży twarogów i serów smażonych

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2020-09-29 12:24:19

Mleczarnia w dalszym ciągu zamierza rozwijać produkcję i sprzedaż twarogów, serów smażonych i topionych, a rezygnować z wyrobów, których produkcja jest nierentowna. W minionym roku uruchomiono linię do pakowania, ważenia i etykietowania twarogu.

Spółdzielnia z Wielkopolski w 2019 r. uzyskała przychody ze sprzedaży, produktów, towarów i materiałów na poziomie 33,43 mln zł i stratę 798 tys. zł. Zrzeszała 245 członków i skupiła w ciągu całego roku 13,5 mln litrów. Dynamika skupu z roku na rok była ujemna (94,9%).

czytaj więcej »

© forum mleczarskie

Głuchów (OSM): Większa dynamika skupu przy dużym rozdrobnieniu

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2020-09-29 11:45:17

W 2019 r. Spółdzielnia skupiła 12,05 mln litrów mleka przy dynamice 104,9%. Jak podaje Zarząd mleczarni udział klasy ekstra w skupionym surowcu wyniósł 99,07%. Spółdzielnia skupowała surowiec według następującej struktury: 72 dostawców tj. 46,5% ogółu dostarczyło 6% mleka ogólnego skupu, 83 dostawców tj. 53,5% ogółu dostarczyło 94% skupu ogólnego. Mleczarnia zrealizowała w 2019 r. kilka ciekawych projektów inwestycyjnych w tym: instalacje fotowoltaiczne za 175 tys. zł, kocioł koagulacyjny, na który łączny nakład wyniósł blisko 400 tys. zł, oddano także do użytkowania dwukomorową maszynę pakującą za ponad 100 tys. zł, wyposażono kotłownię za około 850 tys. zł. wraz z budynkiem (285 tys. zł) oraz zainwestowano w układ wody lodowej z pompami ciepła za około 640 tys. zł.

czytaj więcej »

© sertop

Sertop: Czego chcą konsumenci?

Źródło: Forum Mleczarskie Handel   Dodano: 2020-09-29 10:23:54

– Patriotyzm konsumencki nabiera coraz większego znaczenia  i jest mocno wspierany ogólnopolskimi kampaniami promocyjnymi, co w bezpośredni sposób przekłada się na zawartość koszyka zakupowego – mówi Aneta Będkowska, Marketing Manager w Sertop. – Polacy coraz częściej zwracają uwagę na rodzimy charakter produktu i samej marki, a polski produkt stał się wyznacznikiem dobrego trendu, co dla nas – producenta serków topionych z polskim kapitałem i ponad 50-letnią tradycją ma ogromne znaczenie. Dziękujemy wszystkim za okazane zaufanie! – podkreśla Aneta Będkowska.

czytaj więcej »

© forum mleczarskie

Danone: Po spadku w 2019 r. firma podniesie w 2020 r. wydatki inwestycyjne

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2020-09-25 09:37:35

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2019 r. wyniosły 30 mln zł (w 2018 roku firma poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 35,8 mln zł). Jak przewiduje Danone planowane nakłady inwestycyjne na 2020 r. wyniosą 32,6 mln zł. Poniesione dotąd nakłady związane były z instalacją nowych linii produkcyjnych i pakujących oraz rozbudową procesów produkcyjnych. Spółka liczy, że zwiększenie roli innowacji i inwestycje w nowe procesy pozwolą spółce wykorzystać potencjał rynku krajowego i eksportu na rynki Środkowej Europy

W 2019 r. przychody Danone w Polsce ze sprzedaży produktów wyniosły 1,034 mld zł, a ze sprzedaży towarów i materiałów 277,64 tys. zł. Zysk netto wyniósł 107,55 mln zł.

czytaj więcej »

© forum mleczarskie

Strzałkowo (SMU): Ambitne zadania inwestycyjne i handlowe na 2020 r.

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2020-09-24 11:47:10

Ostatni rok obrotowy zamknął się przychodami ogółem na poziomie 65,05 mln zł i zyskiem netto na poziomie 3,79 mln zł. Ta relacja to jeden z najlepszych wyników w branży mleczarskiej w Polsce. Zarząd uważa, że celem długofalowym Spółdzielni powinien być stały wzrost produkcji, zwłaszcza twarogów i masła oraz systematyczne rozszerzanie rynków zbytu na terenie Wielkopolski, Pomorza, Mazowsza i województw Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Jak twierdzi Zarząd podjęto działania zmierzające do pozyskania odbiorców również na Śląsku.

czytaj więcej »

Ryki (SM): Gouda i Edamski pozostają najważniejszymi serami w Polsce. Dyskonty odpowiadają za 25% rynku

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2020-09-18 14:44:37

Zdaniem przedstawicieli mleczarni Ryki (SM): – Sery żółte typu holenderskiego są na polskim rynku zdecydowanym liderem wśród serów dojrzewających. Sery te, z roku na rok zwiększają swoją sprzedaż. Najbardziej popularne sery typu holenderskiego to Gouda oraz Edamski. Na rynku polskim około 33% należy do Goudy, a 13% do sera Edamskiego.

Sery sprzedawane na stoiskach samoobsługowych cieszą się bardzo dużą popularnością ze względu na łatwość i szybkość zakupu, przy zachowaniu takiej samej jakości. Zmiana stylu życia konsumentów wpływa na kształtowanie się nowych preferencji, które powodują znaczne zainteresowanie właśnie tą kategorią produktów. To wpływa na wysoki poziom sprzedaży serów w dyskontach. W tego typu sklepach sprzedaje się tylko „konfekcja”, a dyskonty to obecnie aż 25% rynku sprzedaży sera. Wciąż jednak większą część rynku stanowią sery na wagę. Tradycyjna forma sprzedaży zapewnia konsumentowi znacznie większy wybór oraz częstsze promocje.

czytaj więcej »

© forum mleczarskie
© forum mleczarskie

Czarnków (OSM): Stabilny skup mleka i lista inwestycji

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2020-09-18 14:10:33

Mleczarnia Czarnków (OSM) utrzymała w 2019 r. skup mleka, który wyniósł 67,5 mln litrów. Biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa i dyskusyjną atrakcyjność zawodu hodowcy bydła mlecznego, sytuację utrzymania skupu należy uznać za sukces. Ceny jakie płaci mleczarnia są porównywane do średniej ceny dla całego kraju. Największy skup mleka mleczarnia zrealizowała w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim, pilskim i obornickim. Zmienia się struktura skupu: nastąpił 5% wzrost średniej rocznej dostawy per capita.

czytaj więcej »

Giżycko (OSM): Trudny, choć udany rok

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2020-09-18 13:50:28

Spółdzielnia w 2019 r. zrealizowała zarówno planowane inwestycje jak i zwiększyła produkcję wyrobów o dodatnim wskaźniku rentowności. Co istotne, spółdzielnia wykorzystuje moce przerobowe już w 100%. Było to możliwe dzięki zwiększonemu skupowi, który wzrósł z roku na rok o 9% do 281 mln litrów. Cały 2019 r. spółdzielnia Giżycko (OSM) zamknęła kwotą 550,2 mln zł przychodów. Większość swoich przychodów mleczarnia Giżycko (OSM) uzyskała z eksportu. Największe wzrosty produkcji zrealizowano w zakresie serów (+19%) i śmietany przerobowej (+16%).

czytaj więcej »

Końskie (OSM): Wzrost sprzedaży mleka w proszku i inwestycja w fotowoltaikę

Źródło: Forum Mleczarskie Biznes   Dodano: 2020-09-11 12:44:04

Mleczarnia konecka skupuje i przetwarza blisko 90 mln l mleka rocznie. Nowoczesną bazę przetwórczą stanowią: zakład miejski i proszkownia. W 2019 r. mleczarnia realizowała m.in. sprzedaż mleka w proszku na rynku unijnym i pozaunijnym. Skok produkcji mleka w proszku był bardzo znaczący: sięgnął dodatkowych 87% w zakresie usługowym. Tradycyjnymi odbiorcami mleczarni są: Niemcy, Włochy, Brazylia, Argentyna, Meksyk, Egipt, Algieria. Mleczarnia zwiększyła produkcję twarogów o 4%. Z uwagi na relacje cenowe bardzo wyraźnie zmniejszono produkcję masła.

czytaj więcej »

Mazowsze (OSM): Mleczarnia zbliża się do maksymalnego wykorzystania linii produkcyjnych. Kupuje nową linię

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2020-09-09 10:15:39

W 2019 r. spółdzielnia skupiła 147,2 mln litrów mleka tj. 103,13% mleka w porównaniu do 2018 r. W pierwszym kwartale 2020 r. osiągnięto dynamikę 104% wobec pierwszego kwartału 2019 r. Skupowany surowiec przetwarzany jest głównie na sery dojrzewające: w 2019 r. mleczarnia wytworzyła ponad 5 tys. ton serów holenderskich (z czego 2000 ton stanowił ser konfekcjonowany), 5700 ton cheddara oraz 1019 ton mozzarelli. 

czytaj więcej »

Łowicz (OSM): Mniejszy przychód, ale za to zysk netto za 2019 r. Biedronka i Lidl kluczowymi partnerami

Źródło: Forum Mleczarskie Handel   Dodano: 2020-09-03 16:12:54

W 2019 r. skupiono od członków spółdzielni 346 233 tys. litrów mleka. Mleczarnia Łowicz (OSM) uzyskała 1,193 mln zł przychodów ze sprzedaży wyrobów ogółem i zysk 1,2 mln zł. W strukturze przychodów ze sprzedaży największy udział zarówno w 2018 r jak w 2019 r. przypada na mleko spożywcze (27-28%). Jak odnotowuje mleczarnia, zwiększył się wolumen sprzedaży serów dojrzewających o 9,2%, wzrosły również ceny sprzedaży na tym produkcie. Bardzo dynamicznie rośnie sprzedaż produktów dla wegan. Znaczny udział w strukturze sprzedaży ma śmietanka i śmietana. Ich sprzedaż w 2018 i 2019 roku jest na podobnym poziomie. Na sprzedaży masła w 2019 r. osiągnięto mniejszą wartość pomimo wzrostu produkcji. W 2019 r. eksportowano produkty mleczarskie do 41 państw i 116 klientów. Głównymi odbiorcą był m.in. Lidl. W strukturze sprzedaży produktów największy był udział sieci Biedronka (40%).

czytaj więcej »

© forum mleczarskie

Ceny skupu surowca w lipcu 2020 r.

Źródło: KZSM Zw. Rew za GUS   Dodano: 2020-09-02 08:50:21

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w lipcu 2020 r. wyniosła 130,69 zł/1 hl i była wyższa o 0,4% niż w lipcu 2019 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do czerwca 2020 r. była o 0,1% wyższa.

Najwyższe ceny w lipcu 2020 r. wg województw:

podlaskie 135,94 zł/1 hl

lubuskie 134,49 zł/1 hl

dolnośląskie 132,44 zł/1 hl

Najniższe ceny w lipcu 2020 r. wg województw:

małopolskie 122,69 zł/1 hl

łódzkie 123,45 zł/1 hl

świętokrzyskie 122,76 zł/1 hl.

czytaj więcej »

Krasnystaw (OSM) rozwija współpracę z Danone i inwestuje w technologię ESL

Źródło: Forum Mleczarskie Handel   Dodano: 2020-08-31 15:51:31

Mleczarnia Krasnystaw (OSM) w 2019 r. osiągnęła przychody netto ogółem w wysokości 370,91 mln zł wobec 358,46 mln zł w 2018 r. Spółdzielnia prowadzona przez Prezesa Zarządu Tadeusza Badacha wykazała zysk netto, który wyniósł 1,21 mln zł. Za 12 miesięcy 2019 roku skupiono 140,33 mln litrów mleka to jest mniej o 4,8 mln. litrów w stosunku do roku ubiegłego. Dynamika skupu wyniosła 96,5%

Spółdzielnia prowadzi swoją działalność poprzez skup w punktach skupu i bezpośredni odbiór z gospodarstw. W grudniu 2019 r. skupowano mleko od 1205 gospodarstw, przy czym dominującą formą był skup bezpośredni z gospodarstw, których aktualnie posiadamy 853 i pochodzi od nich  95,5% mleka. Mleczarnia posiada 29 punktów skupu mleka, gdzie od 352 dostawców skupujemy 4,5% mleka. Mleczarnia jako jedyna Spółdzielnia w Polsce zatrudnia 18 wozaków.

czytaj więcej »

© forum mleczarskie

Sierpc (OSM): Przewaga w cenie za mleko. Płatności wyższe niż średnia w Polsce

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2020-08-31 14:36:47

Mleczarnia w Sierpcu skupuje mleko głównie w województwie mazowieckim (1656 dostawców) oraz w województwie kujawsko-pomorskim (302 dostawców). Średnia cena mleka brutto w skupie wyniosła w 2019 r. netto 1,44 zł, tj. brutto 1,53 zł. Były to ceny identyczne jak w 2018 r. Jak podkreśla Zarząd mleczarni cena netto na mleko w kraju wyniosła 1,35 zł (brutto 1,43 zł, różnica 10 groszy), w województwie mazowieckim 1,31 (brutto 1,40 zł, różnica 13 groszy). Sierpecka mleczarnia miała przewagę w cenach skupowych przez cały ubiegły rok nad okolicznymi mleczarniami. Zwłaszcza w drugiej połowie roku po wypłatach premii przewaga ta była szczególnie widoczna.

czytaj więcej »

© hochland polska

Zmarł Jan Glacel – pierwszy Prezes Hochland Polska

Źródło: Hochland Polska   Dodano: 2020-08-28 15:29:33

Zmarł Jan Glacel, pierwszy Prezes Hochland Polska. Swą funkcję pełnił przez kilka lat od początku obecności Hochland w Polsce, a jego działania w ogromnym stopniu przyczyniły się do zbudowania mocnej pozycji rynkowej firmy.

Jan Glacel był osobą, której ponad 25 lat temu Grupa Hochland powierzyła zadanie stworzenia oddziału na polskim rynku. Posiadał szeroką wiedzę, jak również praktyczne doświadczenie branżowe, co znalazło uznanie w ówczesnym kierownictwie Grupy. Budując od podstaw Hochland w początkach gospodarki rynkowej w naszym kraju, mierzył się z licznymi wyzwaniami organizacyjnymi czy proceduralnymi. Dzięki ciężkiej pracy, krok po kroku, zapoznawał Polaków ze smakiem serów Hochland i budował sieć dystrybucji. Spoczywała na nim ogromna odpowiedzialność i wiele zadań, które wymagały wszechstronnego zaangażowania – od znalezienia działki pod budowę zakładu, przez skompletowanie grupy pracowników, hurtowników, po przygotowanie produkcji. W 1995 roku w Kaźmierzu pod Poznaniem uruchomiono pierwszy zakład produkcyjny, który funkcjonuje do dziś.

czytaj więcej »

copyright
Nathusius Investments Sp. z o.o © 2008-2020
02-920 Warszawa
ul. Powsińska 23/6
tel: 22 642 43 12, fax: 22 642 36 25

Serwis www.forummleczarskie.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności. Zamknij