Branża Mleczarska 100 Firm

Aktualności: kraj - producenci (strona 1 z 7)

© forum mleczarskie

Mleczarnia Koło (OSM) zwiększa skup i przychody

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2021-10-15 10:07:02

Mleczarnia Koło (OSM) w 2020 r. zwiększyła skup mleka, którego wraz z dokupionym surowcem przetworzyła 373,4 tys. l wobec 349,7 tys. l w 2019 r. Firma posiada obecnie cztery zakłady przetwórcze: w Kole, Grodkowie, Ostrowie Wlkp. i Koninie.

W minionym roku spółdzielnia uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 792,47 mln zł tj. 2,6% więcej niż w 2019 r. Obroty mleczarni są uzależnione od cen mleka w proszku i masła na rynku krajowym i światowym. Sama proszkownia jest w stanie przerobić całość skupowanego mleka.

czytaj więcej »

© hochland polska

Hochland Polska i Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zacieśniają współpracę

Źródło: Hochland Polska   Dodano: 2021-08-24 15:45:03

Hochland Polska wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM) zaprosiły kilkudziesięciu młodych hodowców do wspólnej przygody w ramach Akademii Młodego Hodowcy, która potrwa dwanaście miesięcy. Zaplanowano 12 modułów w czasie których zostaną poruszone najważniejsze tematy związane z produkcją mleka. Postawiono na zajęcia praktyczne, warsztatowe oraz na doświadczanie.

Odbyło się już pierwsze spotkanie zaplanowanego cyklu, na którym uczestnicy Akademii Młodego Hodowcy poznali siebie nawzajem, prowadzących, a przede wszystkim zakres materiału i tematy kolejnych modułów. Pierwszy moduł dotyczył przygotowania kiszonek.

czytaj więcej »

© forum mleczarskie
© kzsm za gus

Ceny surowca w lipcu 2021 r.

Źródło: KZSM za GUS   Dodano: 2021-08-23 09:02:00

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w lipcu 2021 r. wyniosła 149,45 zł/1 hl i była wyższa o 14,4% niż w lipcu 2020 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do czerwca 2021 r. była o 0,5% niższa.

Najwyższe ceny w lipcu 2021 r. wg województw:podlaskie 154,31 zł/1 hllubuskie 154,03 zł/1 hlwarmińsko-mazurskie 151,55 zł/1 hl.

Najniższe ceny w lipcu 2021 r. wg województw:małopolskie 138,54 zł/1 hlłódzkie 142,02 zł/1 hlpodkarpackie 144,68 zł/1 hl.

czytaj więcej »

© forum mleczarskie

KeSeM: 46 mln zł przychodu i niepokojący spadek skupu mleka

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2021-08-18 11:24:50

Z 25,85 mln litrów do 20,65 mln litrów mleka spadł wolumen pozyskanego surowca we włocławskiej mleczarni. Mleczarnia kompensowała to zmniejszonym przerzutem mleka i zmniejszoną produkcją mleka spożywczego o 30%. Mimo to produkcja twarogów spadła o 5% do 2076 ton. O 3% do 1 512 tys. l spadła produkcja innego, kluczowego produktu mleczarni jakim jest śmietana. Warto odnotować potrojenie produkcji napojów oraz jogurtów o 10%, choć wolumen ich produkcji ustępuje wyżej wymienionym kategoriom. Najlepszą rentowość osiągnięto na produkcji twarogów i napojów. Handel gwałtownie rosnącym wolumenem śmietany przerzutowej przyniósł natomiast wyraźne straty, podobnie duże straty przynosiła produkcja masła.

czytaj więcej »

ARiMR uruchamia pomoc dla dostawców Bielmlek (SM) i Ozorków (OSM)

Źródło: ARiMR   Dodano: 2021-08-12 12:14:28

Informacja znajduje się na stronie ARiMR pod nazwą: Pomoc dla rolników, który w 2019 r. lub 2020 r. nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, wobec którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłościPomoc o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie dla producenta rolnego, który w 2019 r. lub 2020 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiotu.

W terminie do dnia 15.08.2021 r. producenci rolni, którzy w 2019 r. lub 2020 r.:

co najmniej przez rok utrzymywali bydło mleczne w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2020 poz. 2001 z póżn. zm.)oraz

co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiot, w wysokości wynikającej z dołączonych do wniosku faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka,mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

czytaj więcej »

Hajnówka (OSM) poszerza bazę surowcową

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2021-08-09 12:06:23

W 2020 r. Spółdzielnia skupiła 58,71 mln l mleka, co stanowiło 116,5% w stosunku do 2019 r. Jak podaje Zarząd mleko odbierane było w 2020 r. od 535 dostawców, którzy dostarczyli 88,13% ogólnej ilości skupionego przez Spółdzielnię surowca. Ilość dostawców na koniec roku zmalała i na dzień 31 grudnia 2020 r. mleko dostarczało – 769 producentów tj. o 69 mniej jak w roku poprzednim (większość z nich przyszła z sąsiedniej Spółdzielni).

Surowiec ze skupu przetworzony został na: twarogi 1 329 t., sery dojrzewające 2.054 ton i masło 352 tony. Spółdzielnia sprzedała swoje wyroby za 93,14 mln zł. Przychody ogółem wyniosły 94,5 mln zł wobec 86,76 mln zł za 2019 r. W przychodach eksport stanowił 4,8% wartości sprzedaży wyrobów. Wynik netto wyniósł 316 tys. zł i był stabilny wobec lat poprzednich.

czytaj więcej »

© forum mleczarskie

Mlekovita i Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka wprowadzają program edukacyjny

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2021-08-04 21:23:24

Grupa Mlekovita, lider branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, od początku swojej działalności stawia na wieloletnią i partnerską współpracę z producentami mleka, która przynosi obopólne korzyści. Producenci mleka dostarczają firmie najlepszy surowiec, z którego powstają uwielbiane przez Polaków produkty. Z kolei Mlekovita zapewnia im jego stały odbiór, dzięki czemu utrzymują oni płynność finansową i mogą rozwijać swoje gospodarstwa. Aby jeszcze bardziej wesprzeć rozwój polskiego rolnictwa, Mlekovita wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka wprowadza program mający na celu poszerzenie wiedzy w zakresie optymalizacji procesu produkcji mleka.

– Rozwój Mlekovity jest rozwojem całego krajowego rolnictwa. W naszych 22 zakładach produkcyjnych codziennie przetwarzamy w sumie 8 mln litrów najlepszego mleka, dostarczanego przez 15 000 polskich rolników. Łącznie w 2020 r. skupiliśmy ponad 2,3 mld litrów mleka. Jesteśmy dumni z tego, że nasze produkty powstają w Polsce, z polskiego mleka, od polskich krów. Zdecydowaliśmy się połączyć siły z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka i wspólnie prowadzimy cykl edukacyjny skierowany właśnie do producentów mleka. Wszystko po to, by pomóc im w rozwoju ich gospodarstw, a co za tym idzie poprawiać stan rodzimego rolnictwa i całej polskiej gospodarki – mówi Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Mlekovita.

czytaj więcej »

© forum mleczarskie

Olecko (OSM) notuje wzrost produkcji twarogów i serów twardych

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2021-08-02 20:47:04

W Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Olecku w 2020 r. skupiono w 2020 r. 50,24 litrów mleka, co oznacza wzrost o 1,3%. W obszarze przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów odnotowano 79,04 mln zł (w 2019 r. było to 78,1 mln zł). Same przychody ze sprzedaży produktów własnych wyniosły 77,39 mln zł, a przychody ogółem: 80,87 mln zł. Rok 2020 zamknął się zyskiem netto w kwocie 562 tys. zł.

czytaj więcej »

© forum mleczarskie

Ceny surowca idą w górę w wymiarze rok do roku

Źródło: KZSM za GUS   Dodano: 2021-07-22 09:58:37

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w czerwcu 2021 r. wyniosła 150,22 zł/1 hl i była wyższa o 15% niż w czerwcu 2020 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do maja 2021 r. była o 0,8% niższa.

Najwyższe ceny w czerwcu 2021 r. wg województw:

podlaskie 154,58 zł/1 hl, lubuskie 153,64 zł/1 hl, warmińsko-mazurskie 152,34 zł/1 hl.

czytaj więcej »

Grupa Polmlek zmienia umowy skupu mleka

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2021-07-12 11:39:32

Rynek mleka nadal znajduje się pod baczną obserwacją Prezesa UOKiK. W ostatnim czasie zbadane zostały umowy stosowane w relacjach z dostawcami przez spółkę Polmlek, która jest jednym z największych w Polsce przetwórców mleka. Z informacji przekazanych przez tego przedsiębiorcę wynikało, że współpraca ze sporą częścią dostawców opiera się na umowach, których treść nie spełnia wymogów Prezesa UOKiK.

W stosowanym przez Polmlek wzorcu umownym zastrzeżenia Prezesa Urzędu budziły postanowienia w zakresie m.in. klauzuli wyłączności (konieczności zapewnienia spółce wyłączności dostaw wyprodukowanego mleka), sposobu ustalania ceny, braku regulacji dotyczących procedury badań jakości i możliwości weryfikacji ich wyników.

W wyniku interwencji spółka zobowiązała się do zmiany umów z dostawcami w ustalonym terminie. Dodatkowo Prezes UOKiK oczekiwał oparcia współpracy na nowych warunkach ze wszystkim dostawcami, nawet przed formalną zmianą kontraktów.

czytaj więcej »

© pim

Agnieszka Maliszewska przewodniczącą Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka

Źródło: Polska Izba Mleka   Dodano: 2021-07-12 10:25:57

W siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie odbyło się posiedzenie członków Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mleka. W skład Komisji wchodzi dziewięciu członków, z których pięciu to ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów mleka lub pierwsze podmioty skupujące mleko, trzech reprezentuje organizacje zrzeszające podmioty skupujące i zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mleka, natomiast dziewiątym członkiem jest osoba reprezentująca izby rolnicze.

czytaj więcej »

© forum mleczarskie

Wysokie ceny za surowiec w maju 2021 r.

Źródło: KZSM Zw. Rew za GUS   Dodano: 2021-06-28 11:52:37

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w maju 2021 r. wyniosła 151,39 zł/1 hl i była wyższa o 15,7% niż w maju 2020 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do kwietnia 2021 r. była o 0,6% niższa.

Najwyższe ceny w maju 2021 r. wg województw:

podlaskie 156,64 zł/1 hl

lubuskie 154,58 zł/1 hl

warmińsko-mazurskie 153,07 zł/1 hl

czytaj więcej »

GUS: Ceny skupu mleka w kwietniu 2021 r.

Źródło: KZSM za GUS   Dodano: 2021-05-24 14:40:42

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w kwietniu 2021 r. wyniosła 152,27 zł/1 hl i była wyższa o 14,5% w porównaniu do kwietnia 2020 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do marca 2021 r. była o 0,5% wyższa.

Najwyższe ceny w kwietniu 2021 r. wg województw:

podlaskie 158,43 zł/1 hl

lubuskie 156,23 zł/1 hl

warmińsko-mazurskie 155,28 zł/1 hl.

Najniższe ceny w kwietniu 2021 r. wg województw:

małopolskie 138,41 zł/1 hl

łódzkie 142,85 zł/1 hl

świętokrzyskie 144,53 zł/1 hl.

czytaj więcej »

© forum mleczarskie

Ceny skupu mleka w marcu 2021 r.

Źródło: KZSM Zw. Rew za GUS   Dodano: 2021-04-23 14:46:34

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w marcu 2021 r. wyniosła 151,53 zł/1 hl i była wyższa o 10,7% niż w marcu 2020 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do lutego 2021 r. była o 1,6% wyższa.

Najwyższe ceny w marcu 2021 r. wg województw:

podlaskie 158,47 zł/1 hl

warmińsko-mazurskie 154,78 zł/1 hl

lubuskie 153,76 zł/1 hl

Najniższe ceny w marcu 2021 r. wg województw:

małopolskie 138,51 zł/1 hl

łódzkie 142,43 zł/1 hl

świętokrzyskie 143,46 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w marcu 2021 r. w poszczególnych województwach przedstawia tabela

czytaj więcej »

© mlekpol (sm)
© mlekpol (sm)

Mlekpol (SM): Wysokie obroty za 2020 r. i rekordowy skup surowca

Źródło: Mlekpol (SM)/38PR   Dodano: 2021-02-11 10:36:40

– Poprzedni rok zamknęliśmy przychodem na poziomie 4,5 mld zł. Skupiliśmy od rolników blisko 2 mld litrów mleka, a w 2021 r. przewidujemy dalszy wzrost o 3-5% – powiedział Edmund Borawski, Prezes Zarządu mleczarni Mlekpol (SM).

Dzisiaj spółdzielnię tworzy 2800 wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych w 13 zakładach produkcyjnych, w których przetwarzanych jest ok. 5,5 milionów litrów mleka dziennie od 9 tys. dostawców oraz 4 miliony płynnej serwatki. 

Polska jest znaczącym graczem na rynku europejskiego mleczarstwa. Udział eksportu w sprzedaży Mlekpol (SM) wyniósł ponad 25% i firma spodziewa się dalszego wzrostu w 2021 roku.

czytaj więcej »

copyright
Nathusius Investments Sp. z o.o. © 2008-2021
02-920 Warszawa
ul. Powsińska 23/6
tel.: 22 642 43 12, fax: 22 642 36 25

Serwis www.forummleczarskie.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności. Zamknij