Branża Mleczarska 100 Firm

Aktualności: kraj - producenci (strona 1 z 6)

© forum mleczarskie

Olecko (OSM) notuje wzrost produkcji twarogów i serów twardych

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2021-08-02 20:47:04

W Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Olecku w 2020 r. skupiono w 2020 r. 50,24 litrów mleka, co oznacza wzrost o 1,3%. W obszarze przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów odnotowano 79,04 mln zł (w 2019 r. było to 78,1 mln zł). Same przychody ze sprzedaży produktów własnych wyniosły 77,39 mln zł, a przychody ogółem: 80,87 mln zł. Rok 2020 zamknął się zyskiem netto w kwocie 562 tys. zł.

czytaj więcej »

© forum mleczarskie

Ceny surowca idą w górę w wymiarze rok do roku

Źródło: KZSM za GUS   Dodano: 2021-07-22 09:58:37

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w czerwcu 2021 r. wyniosła 150,22 zł/1 hl i była wyższa o 15% niż w czerwcu 2020 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do maja 2021 r. była o 0,8% niższa.

Najwyższe ceny w czerwcu 2021 r. wg województw:

podlaskie 154,58 zł/1 hl, lubuskie 153,64 zł/1 hl, warmińsko-mazurskie 152,34 zł/1 hl.

czytaj więcej »

Grupa Polmlek zmienia umowy skupu mleka

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2021-07-12 11:39:32

Rynek mleka nadal znajduje się pod baczną obserwacją Prezesa UOKiK. W ostatnim czasie zbadane zostały umowy stosowane w relacjach z dostawcami przez spółkę Polmlek, która jest jednym z największych w Polsce przetwórców mleka. Z informacji przekazanych przez tego przedsiębiorcę wynikało, że współpraca ze sporą częścią dostawców opiera się na umowach, których treść nie spełnia wymogów Prezesa UOKiK.

W stosowanym przez Polmlek wzorcu umownym zastrzeżenia Prezesa Urzędu budziły postanowienia w zakresie m.in. klauzuli wyłączności (konieczności zapewnienia spółce wyłączności dostaw wyprodukowanego mleka), sposobu ustalania ceny, braku regulacji dotyczących procedury badań jakości i możliwości weryfikacji ich wyników.

W wyniku interwencji spółka zobowiązała się do zmiany umów z dostawcami w ustalonym terminie. Dodatkowo Prezes UOKiK oczekiwał oparcia współpracy na nowych warunkach ze wszystkim dostawcami, nawet przed formalną zmianą kontraktów.

czytaj więcej »

© pim

Agnieszka Maliszewska przewodniczącą Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka

Źródło: Polska Izba Mleka   Dodano: 2021-07-12 10:25:57

W siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie odbyło się posiedzenie członków Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mleka. W skład Komisji wchodzi dziewięciu członków, z których pięciu to ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów mleka lub pierwsze podmioty skupujące mleko, trzech reprezentuje organizacje zrzeszające podmioty skupujące i zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mleka, natomiast dziewiątym członkiem jest osoba reprezentująca izby rolnicze.

czytaj więcej »

© forum mleczarskie

Wysokie ceny za surowiec w maju 2021 r.

Źródło: KZSM Zw. Rew za GUS   Dodano: 2021-06-28 11:52:37

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w maju 2021 r. wyniosła 151,39 zł/1 hl i była wyższa o 15,7% niż w maju 2020 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do kwietnia 2021 r. była o 0,6% niższa.

Najwyższe ceny w maju 2021 r. wg województw:

podlaskie 156,64 zł/1 hl

lubuskie 154,58 zł/1 hl

warmińsko-mazurskie 153,07 zł/1 hl

czytaj więcej »

GUS: Ceny skupu mleka w kwietniu 2021 r.

Źródło: KZSM za GUS   Dodano: 2021-05-24 14:40:42

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w kwietniu 2021 r. wyniosła 152,27 zł/1 hl i była wyższa o 14,5% w porównaniu do kwietnia 2020 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do marca 2021 r. była o 0,5% wyższa.

Najwyższe ceny w kwietniu 2021 r. wg województw:

podlaskie 158,43 zł/1 hl

lubuskie 156,23 zł/1 hl

warmińsko-mazurskie 155,28 zł/1 hl.

Najniższe ceny w kwietniu 2021 r. wg województw:

małopolskie 138,41 zł/1 hl

łódzkie 142,85 zł/1 hl

świętokrzyskie 144,53 zł/1 hl.

czytaj więcej »

© forum mleczarskie

Ceny skupu mleka w marcu 2021 r.

Źródło: KZSM Zw. Rew za GUS   Dodano: 2021-04-23 14:46:34

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w marcu 2021 r. wyniosła 151,53 zł/1 hl i była wyższa o 10,7% niż w marcu 2020 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do lutego 2021 r. była o 1,6% wyższa.

Najwyższe ceny w marcu 2021 r. wg województw:

podlaskie 158,47 zł/1 hl

warmińsko-mazurskie 154,78 zł/1 hl

lubuskie 153,76 zł/1 hl

Najniższe ceny w marcu 2021 r. wg województw:

małopolskie 138,51 zł/1 hl

łódzkie 142,43 zł/1 hl

świętokrzyskie 143,46 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w marcu 2021 r. w poszczególnych województwach przedstawia tabela

czytaj więcej »

© mlekpol (sm)
© mlekpol (sm)

Mlekpol (SM): Wysokie obroty za 2020 r. i rekordowy skup surowca

Źródło: Mlekpol (SM)/38PR   Dodano: 2021-02-11 10:36:40

– Poprzedni rok zamknęliśmy przychodem na poziomie 4,5 mld zł. Skupiliśmy od rolników blisko 2 mld litrów mleka, a w 2021 r. przewidujemy dalszy wzrost o 3-5% – powiedział Edmund Borawski, Prezes Zarządu mleczarni Mlekpol (SM).

Dzisiaj spółdzielnię tworzy 2800 wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych w 13 zakładach produkcyjnych, w których przetwarzanych jest ok. 5,5 milionów litrów mleka dziennie od 9 tys. dostawców oraz 4 miliony płynnej serwatki. 

Polska jest znaczącym graczem na rynku europejskiego mleczarstwa. Udział eksportu w sprzedaży Mlekpol (SM) wyniósł ponad 25% i firma spodziewa się dalszego wzrostu w 2021 roku.

czytaj więcej »

© pim

PIM inicjatorem dyskusji nad dobrostanem krów

Źródło: Polska Izba Mleka   Dodano: 2021-02-10 16:39:15

10 lutego odbyło się pierwsze spotkanie, powstałej z inicjatywy Agnieszki Maliszewskiej, Dyrektor Polskiej Izby Mleka, grupy roboczej zajmującej się zagadnieniem standardu PIM ukierunkowanego na dobrostan zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem bydła mlecznego.

Komisja Europejska opracowując Europejski Zielony Ład wpisała w jego założenia niezwykle istotny element, a mianowicie dobrostan zwierząt. Polska Izba Mleka podjęła inicjatywę wprowadzenia systemowych rozwiązań poprawienia bytu zwierząt. Jego założeniem jest rozszerzenie istniejącego już standardu Polskiej Izby Mleka „Bez GMO” o moduł systemu oceny dobrostanu zwierząt. Pozwoli to rolnikom nie tylko na zapewnienie wymaganego przepisami minimum, ale na podniesienie standardu hodowli zwierząt, co niewątpliwie uczyni te gospodarstwa konkurencyjnymi, a jednocześnie uczyni zadość założeniom strategii Europejskiego Zielonego Ładu związanymi ze zrównoważonym rolnictwem, zasadami ochrony środowiska czy zasadami postępowania ze zwierzętami.

czytaj więcej »

© laktopol

Jest decyzja UOKiK w sprawie dzierżawy Bielmleku

Źródło: Laktopol   Dodano: 2021-01-27 11:51:51

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał pozytywną decyzję, która kończy postępowanie w zakresie koncentracji w sprawie mleczarni Bielmlek (SM) w Bielsku Podlaskim. Wszystko wskazuje na to, że nowym dzierżawcą zakładu zostanie Laktopol Sp. z o.o.

W pierwszych dniach grudnia 2020 r. Laktopol przystąpił do negocjacji umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa SM Bielmlek. W związku z tym w drugiej połowie grudnia spółka złożyła do UOKiK wniosek o zgodę na koncentrację przedsiębiorstw. 

czytaj więcej »

Piątnica (OSM) wycofuje się z przejęcia Bielmleku

Źródło: Piątnica (OSM)   Dodano: 2020-12-15 10:07:53

Zarząd mleczarni Piątnica (OSM) juz po zamknięciu naszej ostatniej edycji Forum Mleczarskiego Handel nadesłał do nas oświadczenie w którym informuje, że po przeprowadzonej analizie faktycznej i prawnej stanu przedsiębiorstwa oraz ocenie poziomu ryzyka, związanego z koniecznością ponoszenia kosztów funkcjonowania Bielmlek (SM), Piątnica (OSM) nie będzie kontynuować działań zmierzających do przejęcia SM Bielmlek.

Zarząd OSM Piątnica informuje także, że na tym etapie nie będą udzielane dodatkowe komentarze na ten temat.

czytaj więcej »

© łowicz (osm)

Łowicz (OSM): Nasz asortyment powstaje z mleka od krów karmionych paszami bez GMO

Źródło: Forum Mleczarskie Handel   Dodano: 2020-11-22 15:00:37

– Całość asortymentu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu produkowana jest bez stosowania GMO – mówi Iwona Grzybowska, Prezes Zarządu w mleczarni Łowicz (OSM). – Pasze, którymi karmione są krowy naszych dostawców nie zawierają modyfikowanych organizmów, co w konsekwencji oznacza, że pozyskiwane mleko nie jest nimi skażone – podkreśla nasza rozmówczyni.

czytaj więcej »

Inauguracyjne spotkanie Porozumienia dla Mleczarstwa

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2020-10-29 15:29:05

W dniu dzisiejszym odbyło się inauguracyjne spotkanie Porozumienia dla Mleczarstwa, w którym wzięli udział: Waldemar Broś (Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.), Edward Bajko (Polska Izba Mleka), Leszek Hądzlik (Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka), Andrzej Szczepański (Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy) i Marcin Hydzik (Związek Polskich Przetwórców Mleka).

Porozumienie dla Mleczarstwa jest platformą do uzgadniania opinii producentów i przetwórców mleka w celu wypracowywania jednolitego stanowiska i koordynowania działań związków branżowych w mleczarstwie. Jest to pierwsza udana próba zjednoczenia wysiłków pięciu organizacji działających na tym samym rynku mleka.

czytaj więcej »

© forum mleczarskie

Ceny skupu mleka we wrześniu 2020 r.

Źródło: KZSM Zw. Rew za GUS   Dodano: 2020-10-22 11:16:49

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka we wrześniu 2020 r. wyniosła 138,17 zł/1 hl i była wyższa o 5,3% niż we wrześniu 2019 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do sierpnia 2020 r. była o 3,7% wyższa.

Najwyższe ceny we wrześniu 2020 r. wg województw:

podlaskie 147,08 zł/1 hl

warmińsko-mazurskie 142,65 zł/1 hl

lubuskie 141,48 zł/1 hl

Najniższe ceny we wrześniu 2020 r. wg województw:

małopolskie 125,03 zł/1 hl

świętokrzyskie 127,76 zł/1 hl

łódzkie 127,80 zł/1 hl

czytaj więcej »

Müller Dairy Polska zwiększa skup mleka w Polsce i zwiększa obroty

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2020-10-20 14:51:56

Jak dowiaduje się Forum Mleczarskie, w 2019 r. spółka prowadziła skup mleka od dostawców krajowych, a następnie surowiec ten był sprzedawany do zakładu Sachsenmilch Leppersdorf. Spółka pozyskiwała ciągle nowych dostawców indywidualnych i zwiększyła wolumen zakupu od dotychczasowych rolników. O ile w 2018 r. spółka skupiła 176 mln kg mleka, o tyle w 2019 r. skupiono już 205 mln kg. Müller Dairy Polska spodziewa się, że w 2020 r. skup wzrośnie o 7% do 220 mln kg.

czytaj więcej »

copyright
Nathusius Investments Sp. z o.o. © 2008-2021
02-920 Warszawa
ul. Powsińska 23/6
tel.: 22 642 43 12, fax: 22 642 36 25

Serwis www.forummleczarskie.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności. Zamknij