Aktualności kraj Aktualności świat Komunikaty prasowe
Raporty Wywiady Galerie
więcej...
Kampanie Firmy Produkty
Podręcznik serowy ABC Nabiału Kontakt

Aktualności: kraj (wszystkich: 2267, strona 135 z 152)

FrieslandCampina: Wyniki za pierwszą połowę roku

Źródło: Royal FrieslandCampina   Dodano: 2009-09-01 12:05:03

Jak podaje w komunikacie prasowym firma FrieslandCampina, pierwszą połowę roku 2009 firma zakończyła spadkiem przychodów o 15% do 4,1 mld euro. Wynik netto był jednak dobry: wzrósł o 30% do 70 mln euro.
Wynik ten był uwarunkowany presją na obniżkę cen na rynkach miedzynarodowych proszków mlecznych i serów. Korzystnie oceniono natomiast zachowanie detalicznego rynku produktów markowych oraz rynku wyrobów markowych dla przemysłu.

czytaj więcej »

Podziel się posiłkiem

Źródło: Danone   Dodano: 2009-08-31 13:43:26

Rozpoczyna się 7. edycja programu społecznego Podziel się Posiłkiem, przedsięwzięcia, dzięki któremu w ostatnich latach do potrzebujących dzieci trafiło ponad 8 milionów posiłków. W tym roku organizatorzy pragną przekazać ich kolejny milion.
Zasada działania programu
Program Podziel się Posiłkiem, realizowany jest przez firmę Danone, Fundację Polsat i Banki Żywności – Partnera Strategicznego. Celem 7. edycji jest przekazanie potrzebującym dzieciom kolejnego miliona posiłków oraz zainspirowanie lokalnych społeczności do działań na rzecz rozwiązania problemu w swoim otoczeniu.

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy: EuroSer vs Geant - wojna o opłaty w sieciach rozstrzygnięta?

Źródło: Rzeczpospolita   Dodano: 2009-08-25 17:24:10

Sąd Najwyższy w uchwale z 19 sierpnia 2009 r. (III CZP 58/09) wyjaśnił, że niezależne od innych roszczeń wynikających z umowy dostawca może – na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – dochodzić zwrotu korzyści. W myśl tego przepisu w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, którego interes został zagrożony i naruszony, może (m.in.) żądać wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych.
Jest to kolejna sprawa dotycząca tzw. półkowego, czyli opłat pobieranych najczęściej przez duże sieci handlowe. We wszystkich źródłem późniejszych konfliktów były porozumienia towarzyszące umowom sprzedaży towarów dla sieci handlowych nakładające na dostawców liczne obciążenia na rzecz tych sieci. Za każdym razem SN uznawał, że właściciele sieci, pobierając je, dopuścili się czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 15 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jest nim utrudnianie przedsiębiorcom dostępu do rynku m.in. przez „pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży”.

czytaj więcej »

Rzeczpospolita: Sklepy z żywnością zanotowały wzrost sprzedaży o blisko 12%

Źródło: Rzeczpospolita   Dodano: 2009-08-25 17:18:52

Sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła o 5,7% w skali roku. To znacznie więcej niż oczekiwania rynkowe na poziomie 0,7%
W czerwcu sprzedaż detaliczna rok do roku wzrosła o 0,9%, a miesiąc do miesiąca zwiększyła się o 2,2%.
- Duża pozytywna niespodzianka, sprzedaż jest wyraźnie lepsza od nawet najbardziej optymistycznych prognoz. To sugeruje, że z popytem konsumpcyjnym jest lepiej niż można było sądzić. Wygląda na to, że kontynuowane pogorszenie na rynku pracy nie przekłada się tak silnie na popyt konsumpcyjny, jak dotychczas uważano - uważa Piotr Bujak, starszy ekonomista Banku Zachodniego WBK.
Sklepy z żywnością, napojami i tytoniem zanotowały wzrost sprzedaży o blisko 12%.
Najlepiej w lipcu radziły sobie sklepy z odzieżą i obuwiem. Sprzedaż w nich wzrosła w skali roku o 19,6%. W sektorze farmaceutyków i kosmetyków sprzedaż wzrosła o 16,1%.

czytaj więcej »

Komisja Europejska zaniepokojona listem 8

Źródło: FAMMU/FAPA   Dodano: 2009-08-21 15:42:32

Przedstawicieli Komisji zaniepokoił wspólny list 8 państw członkowskich na temat stanu rynku mleka. List podpisali reprezentanci Niemiec, Francji, Austrii, Grecji, Słowacji, Słowenii, Litwy i Łotwy. Podziękowano wprawdzie władzom Wspólnoty za reakcję na kryzys oraz przedłużenie obowiązywania interwencyjnego skupu, stwierdzając jednak brak wyraźnej poprawy sytuacji rynkowej wskutek podjętych dotąd działań oraz apelując o podniesienie cen interwencyjnych i refundacji eksportowych. Domagano się również renegocjacji zniesienia kwot mlecznych oraz „ponownego przestudiowania” decyzji o 1% podwyżkach kwot w kolejnych sezonach (co zostało ponownie odrzucone przez unijną komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel). Komisja zajmie się tymi zagadnieniami na posiedzeniu Rady ministrów rolnictwa w dniu 7 września.

czytaj więcej »

Co trzecia niemiecka spółdzielnia mleczarska zagrożona

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Munich Strategy Group   Dodano: 2009-08-21 15:38:15

Niemiecka firma doradcza MSG z Monachium na podstawie badania około 80 (spośród ponad 100 ogółem w kraju) firm mleczarskich opublikowała raport, w którym ocenia, że nawet co trzecia krajowa mleczarnia moźe być zagrożona pod względem ekonomicznym. Szczególnie spółdzielnie są według MSG źle przygotowane do zaostrzającej się konkurencji na rynku – przede wszystkim
dlatego, że starają się oferować swym członkom możliwie wysokie ceny skupu.
Odbywa się to zwykle kosztem akumulacji kapitału. O relatywnej słabości zakładów o tej formie prawnej świadczy fakt, że w pierwszej dziesiątce badanych przez MSG firm o najlepszej zyskowności nie ma żadnej spółdzielni. Jest za to pięć (niewymienionych z nazwy) zakładów średniej wielkości, co świadczyłoby o tym, że to nie wielkość jest kluczowym czynnikiem sukcesu.
Niemieckie mleczarnie są podatne na wahania cen oraz uzależnione od pojedynczych dużych klientów i decyzji politycznych. Strategią przetrwania jest cięcie kosztów, odkładanie inwestycji i korzystanie z rezerw utworzonych w lepszych czasach.

czytaj więcej »

© Sparks Polska

Skup i średnie ceny skupu mleka wg województw w okresie I-VII 2009 r.

Źródło: GUS, Sparks Polska   Dodano: 2009-08-21 10:37:12

Według GUS średnia cena skupu mleka wg województw w Polsce w lipcu 2009 wyniosła 90,13 zł/100 l z VAT (85,77 bez VAT) i była 0,6% mniejsza w porównaniu do czerwca br. i około 12% mniejsza niż w lipcu 2008 r.
Najniższą cenę za 100 litrów z VAT odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim - 80,49 zł, pomorskim - 81,85 zł i podkarpackim - 81,88 zł. Najwyższą w woj. podlaskim 99,65 zł, woj. dolnośląskim - 96,68 zł, woj. opolskim - 95,07 zł i woj. wielkopolskim - 92,14 zł.
W maju skupiono ponad 811,2 mln l mleka to jest około 1% (7,7 mln l) mniej niż w czerwcu br. oraz ponad 2% (18,1 mln l) więcej w stosunku do lipca 2008 r.
Łącznie od początku roku skupiono ponad 5291 mln l to jest 5,5% (278 mln l) więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

czytaj więcej »

ZPPM: Szklanka mleka w szkole – liczymy na dobrą wolę administracji

Źródło: ZPPM   Dodano: 2009-08-20 15:30:33

Zagadnienie edukacji konsumentów oraz promocji właściwych nawyków żywieniowych od lat spędza sen z powiek branży mleczarskiej. Spożycie mleka i przetworów mlecznych w naszym kraju jest bardzo niskie w porównaniu z państwa tzw. „starej Unii” i jest to jeden z najpoważniejszych problemów polskiej branży mleczarskiej.
Od chwili przystąpienia Polski do Wspólnoty przetwórcy mleka aktywnie włączyli się do programu Szklanka mleka w szkole – jednego z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej UE, dzięki któremu mleko i przetwory mleczne trafiają do uczniów po obniżonych cenach lub wręcz za darmo (mleko spożywcze bez dodatków smakowych dostarczane do szkół podstawowych).
Początek nowego roku szkolnego to gorący okres zarówno dla placówek oświatowych, jak też dla podmiotów dostarczających mleko i jego przetwory do szkół. Dotychczasowe warunki zawierania umów pomiędzy dostawcami a szkołami obligowały obydwie strony do ich podpisania do 15 września, dając niewiele czasu na właściwe ich przygotowanie. Związek Prywatnych Przetwórców Mleka w korespondencji z Władysławem Łukasikiem - Prezesem Agencji Rynku Rolnego (instytucji odpowiedzialnej za administrowanie Szklanką mleka w Polsce) podnosił ten problem i z niekłamaną ulgą i zadowoleniem przyjął decyzję Prezesa Łukasika o przedłużeniu terminu zawierania umów do 30 września br. Jednak termin zawierania umów to nie jedyny problem Szklanki mleka na jaki zwracaliśmy uwagę.

czytaj więcej »

Koniec rosyjskich kontroli weterynaryjnych w UE?

Źródło: ZPPM   Dodano: 2009-08-20 12:19:11

Od września 2004r. – tj. momentu zamknięcia rosyjskich granic dla polskich produktów mleczarskich w naszym kraju odbyło się już kilka kontroli weterynaryjnych przeprowadzanych przez inspektorów Federacji Rosyjskiej. Celem tych kontroli była weryfikacja stanu dostosowania polskich zakładów mleczarskich do rosyjskich wymagań weterynaryjnych i fitosanitarnych.
Spośród około 200 zakładów przetwarzających mleko, aktualnie uprawnienia eksportowe na rynek Federacji posiada 28. Zainteresowanych uzyskaniem takich uprawnień jest o wiele więcej, ale rosyjscy inspektorzy rzadko odwiedzają nasz kraj i przeprowadzają kontrolę w zaledwie kilku do kilkunastu zakładach rocznie.
Do niedawna problem rosyjskich kontroli weterynaryjnych dotyczył jedynie nowych krajów członkowskich, z którymi Federacja Rosyjska rozmawiała na zasadach bilateralnych. Mimo, że przedstawiciele ZPPM zarówno na forum Komisji Europejskiej, jak też na forum Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarskiego od lat sygnalizowali problem kontroli i ograniczonego dostępu do rynku rosyjskiego dla polskich zakładów mleczarskich (spełniających takie same wymagania w zakresie higieny i bezpieczeństwa produkcji, jak zakłady z tzw. starej Unii) dopiero w ostatnich miesiącach – kiedy kontrole objęły również kraje UE-15, daje się dostrzec zmianę podejścia Komisji Europejskiej do tego problemu.
Na początku sierpnia br. zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. zdrowia publicznego i ochrony konsumentów (DG SANCO) – Paola Testori Coggi zwróciła się do Gienadija Oniszenki – szefa Federalnej Służby Nadzoru nad Ochroną Praw Konsumentów i Zdrowia Publicznego z pismem, w którym szczegółowo wskazano podobieństwa wymogów UE oraz Federacji Rosyjskiej w stosunku do higieny i bezpieczeństwa produkcji mleka i przetworów mlecznych. W piśmie tym wspomniano o możliwości wzajemnego uznawania wymogów – zwłaszcza tych, które służą tym samym celom.

czytaj więcej »

Nielsen: Marki własne umacniają się w USA tylko w czasie kryzysu

Źródło: Nielsen   Dodano: 2009-08-19 11:54:17

Najbardziej widoczny wzrost znaczenia produktów marki własnej dotyczy produktów podstawowych tj.: mleko, cukier, jaja, owoce w puszkach. Wzrost ten wynika nie tylko z oszczędności gospodarstw domowych, ale i poprawy jakości produktów private label. Wyniósł on w USA o 7,3% (dane za rok kończący się na lipcu 2009), a wartość sprzedaży wszystkich wyrobów spożywczych marek własnych wyniosła 86 mld USD. Sprzedaż wyrobów markowych wzrosła w 2008 roku o 4,5%.
Według danych Private Label Manufacturers Association recesja z lat 2001-2003 przyniosła wzrost udziału produktów private label z 20% do 21,8%, a recesja lat 1990-1991 - wzrost z 17,6% do 20%.

czytaj więcej »

Piątnica (OSM) wybrała agencję Effective PR

Źródło: Brief.pl   Dodano: 2009-08-19 11:41:21

Mleczarnia Piątnica (OSM) wybrała firmę Effective PR. Współpraca między firmami obejmie działania z zakresu PR korporacyjnego, PR produktu oraz media relations. W ramach umowy agencja jest odpowiedzialna między innymi za przygotowanie strategii działań, prowadzenie biura prasowego oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej produktów. Effective PR została wybrana w drodze konkursu ofert. Umowa pomiędzy firmami została podpisana na pół roku z możliwością przedłużenia.

czytaj więcej »

Amcor chce przejąć część Alcan Packaging

Źródło: Amcor Flexibles   Dodano: 2009-08-18 09:45:12

Jak informuje Amcor Flexibles, firma ta złożyła ofertę przejęcia części pzredsiębiorstwa Alcan Packaging za 2,025 mld dolarów firmie Rio Tinto. Oddziały Alcan Packaging, które Amcor ma przejąć to Alcan Packaging Global Pharmaceuticals, Alcan Packaging Food Europe, Alcan Packaging Food Asia i Alcan Global Tobacco. Nowa firma będzie jedną z wiodących na świecie firm w branży opakowań.
Na czerwiec 2009 Alcan osiągnął sprzedaż w wysokości 9,5 mld dolarów australijskich posiadając aktywności w 34 krajach oraz 226 zakładów zatrudniających 21 tys. pracowników. Przejmujący poszerzy swoją pozycję w obszarze opakowań kartonowych i miękkich.
Jesteśmy zdeterminowani by być liderem w globalnym przemyśle opakowań - powiedział Ken McKenzie Managing Director and Chief Executive Officer firmy Amcor Flexibles.

czytaj więcej »

AMW BBDO wygrała kontrakt na obsługę kampanii Arla Foods w 2010 roku

Źródło: Arla Foods   Dodano: 2009-08-17 12:40:06

Do konkursu stanęło sześć agencji. Brytyjska AMW BBDO wygrała kontrakt, a pierwsze spoty uźywające hasła Closer to Nature zobaczymy na początku 2010.
Jak informuje Forum Mleczarskie Brand Communication Director w Arla Foods, Karin H. Sommer, firma AMW BBDO przedstawiła najlepszy koncept komunikujący ideę Closer to Nature na poziomie poszczególnych krajów i kategorii produktowych. Istotne znaczenie miała obecność agencji na tych rynkach, które stanowią rdzeń sprzedaźowy (core markets) firmy Arla Foods.

czytaj więcej »

Wimm-Bill-Dann ma się dobrze i otworzy zakład w Gruzji

Źródło: Reuters   Dodano: 2009-08-12 10:08:05

Największy producent artykułów mleczarskich w Rosji i nr 2 na rynku soków, firma Wim-Bill-Dann poinformowała o skupieniu ponad 3% własnych akcji. Akcja ma być kontynuowana.
W najbliższych tygodniach oddany być natomiast zakład w Gruzji wytwarzający 80 ton produktów dziennie, który będzie zaopatrywał w nabiał region kaukaski.

czytaj więcej »

© forummleczarskie.pl

Granarolo chce być nr 1

Źródło: Bloomberg za Il Giornale   Dodano: 2009-08-11 12:15:18

Jak informuje prezes firmy Granarolo, Gianpiero Calzolari w wywiadzie udzielonym włoskiemu Il Giornale, firma zamierza osiągnąć pozycję lidera we włoskim mleczarstwie do końca 2009 roku. W tym celu firma pracuje nad nowymi aktywnościami, które można rozumieć jako nowe produkty w segmencie serów świeżych.
Firma Granarolo osiągnęła w 2008 roku obroty w wysokości 993 mln euro (1,4 mld USD) i była 4. graczem w segmencie spożywczym we Włoszech.

czytaj więcej »

copyright
Nathusius Investments Sp. z o.o © 2008-2020
02-920 Warszawa
ul. Powsińska 23/6
tel: 22 642 43 12, fax: 22 642 36 25

Serwis www.forummleczarskie.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności. Zamknij