100 wydanie Forum Mleczarskie Handel
Aktualności kraj Aktualności świat Komunikaty prasowe
Raporty Wywiady Galerie
więcej...
Kampanie Firmy Produkty
Podręcznik serowy ABC Nabiału Kontakt

Aktualności

Agnieszka Maliszewska Wiceprezydentem Cogeca. Spotkanie Prezydium i zdefiniowanie zadań

Źródło: Forum Mleczarskie   Dodano: 2020-01-14 11:11:53

pim

8 stycznia 2020 w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie nowej Prezydencji Cogeca wybranej na 2-letnią kadencję. Prezydentem został Hiszpan Ramon Armengol, zaś pierwszym wiceprezydentem Agnieszka Maliszewska. W skład Prezydium weszli przedstawiciele Finlandii, Włoch, Francji, Niemiec i Danii. Jako pierwsza wiceprzewodnicząca Agnieszka Maliszewska odpowiadać będzie za promocję rozwoju spółdzielni w środkowo- wschodniej oraz bałtyckich państwach członkowskich. Ponadto tematyka badań naukowych, innowacji i digitalizacja (RID), wykorzystanie najnowocześniejszych technologii oraz edukacja i umiejętności. To zakresy działań nadzorowane przez A. Maliszewską w Cogeca, ustalone podczas pierwszego spotkania nowej Prezydencji.

– Spotkania Prezydencji są bardzo intensywne i niezwykle obfite pod względem treści merytorycznych. Omawiane są stanowiska Cogeca w najważniejszych obszarach dotyczących sektora spółdzielczego w Europie oraz wpływu czynników zewnętrznych na funkcjonowanie europejskich spółdzielni rolniczych – mówi Agnieszka Maliszewska. – Trzeba też pamiętać o tym ważnym aspekcie, że Cogeca reprezentuje interesy wszystkich unijnych spółdzielni rolniczych, zatem ważne jest wypracowanie takiego punktu widzenia, który zaspokaja interesy wszystkich krajów.

– Jednym z najważniejszych obecnie na stole dokumentów jest Wspólna Polityka Rolna. Podkreślano, że wypracowanie polityki WPR w KE i PE będzie bardzo trudne. Obecnie trwają ożywione dyskusje, by osiągnąć realny kompromis. Jednakże ocenia się, że dopiero listopad 2020 jest realnym terminem do przyspieszenia prac, a być może nawet nadania temu dokumentowi kształtu ostatecznego. Niezwykle ważnym jest, aby w obecnej sytuacji osiągnąć płynne przejście ze starej do nowej WPR. Ale najważniejsze jest, aby rolnicy mogli się do tego przygotować – podkreśla Agnieszka Maliszewska.

– Należy pamiętać, że obecnie 6 mln rolników jest członkami ponad 22 000 spółdzielni (z których 1657 definiowanych jest jako producenci – POs). Spółdzielnie dostarczają miejsca pracy dla 600 tys. mężczyzn i kobiet. Grają kluczową rolę w poprawianiu jakości życia milionów gospodarzy małorolnych oraz ich rodzin, sprzyjając innowacjom w sektorze, umacniając ich członków – rolników oraz zapewniając zatrudnienie na obszarach wiejskich – wylicza Agnieszka Maliszewska.

– Spółdzielnie rolnicze to najbardziej adekwatne i zaawansowane narzędzie, które odpowiada potrzebom organizacyjnym rolników. Są to efektywne przedsiębiorstwa, które zrzeszają rolników w celu osiągania celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Ich sukces lub porażka zależne są od ich zdolności do służenia swoim członkom, którzy demokratycznie decydują o rozwoju i trajektorii przedsiębiorstwa, w zgodzie z potrzebami i okolicznościami. Umacniają rolników i dają im przewagę rynkową w procesie negocjacji z podmiotami niższego rzędu.

Aby umocnić pozycję rolników w łańcuchu dostaw żywności wzywamy instytucje europejskie do wspierania zakładania i rozwoju organizacji producenckich oraz do promowania spółdzielczego modelu biznesu. Fundamentalne znaczenie ma to, aby promować współpracę rolników za pomocą efektywnych środków i wsparcia finansowanego w ramach przyszłej WPR. Stałe inwestycje i innowacje muszą nieustannie dodawać wartości produkcji oraz zwiększać efektywność i konkurencyjność spółdzielni rolno-spożywczych, dając rolnikom lepszy dochód.

WPR jest i musi pozostać polityką, która wspiera europejskich rolników i ich spółdzielnie również poprzez dostarczanie celów, także tych w zakresie umów międzynarodowych takich jak Sustainable Development Goals (SDGs) czy porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu. Gospodarstwa rodzinne, spółdzielnie rolnicze i inne rolnicze i leśnicze przedsięwzięcia w całej swojej różnorodności odgrywają kluczową rolę w tym procesie – dodaje Wiceprezydent Cogeca.

– Cogeca jednoznacznie sprzeciwia się cięciom w zakresie WPR. Budżet WPR wciąż zapewnia dobrą relację jakości do ceny dla wszystkich obywateli UE. Musi to być kontynuowane w przyszłości, bez jakichkolwiek cięć. Wzywamy do podtrzymania i stabilizacji budżetu WPR w realnych kategoriach.

WPR musi się stać łatwiejsza w użyciu i zarządzaniu, a jej system kontroli i sankcji musi zostać uproszczony, przede wszystkim dla jej beneficjentów.

W nawiązaniu do nowego modelu realizacji i planów strategicznych WPR, najważniejszym elementem jest zachowanie wspólnotowości polityki. Jako wspólna polityka UE, WPR musi bazować na wspólnych zasadach UE – wylicza nasza przedstawicielka w Cogeca.

– Innym bardzo ważnym tematem omawianym podczas pierwszego posiedzenia Prezydencji Cogeca był dokument „Europejski Zielony Ład”. Na dziś Komisja Europejska nie jest w stanie przedstawić pełnej oceny skutków wprowadzenia tego dokumentu. Nie mniej jednak wiemy, że prace nad dokumentem są bardzo zaawansowane.

Cogeca stara się przedstawiać wszelkie informacje dotyczące skutków dla rolnictwa, a także zabiega o zabezpieczenie interesów rolników i spółdzielni.

W Zielonym Ładzie kilka z tych celów jest mocno związanych z sektorem rolniczym. W szczególności jest to bardziej zmodernizowana i uproszczona WPR, transformacja rolnictwa i obszarów wiejskich, przejście do ekonomii cyrkularnej oraz strategia od gospodarstwa do widelca, przeplatane ściśle z procesem reform obecnej WPR. Aspekty te muszą zostać skrupulatnie przeanalizowane i rozważone dla wprowadzenia polityki, mającej na celu wsparcie zrównoważonej ekonomii rolników, funkcjonowanie rynku poprzez wnoszenie wkładu do bardziej zrównoważonego pod względem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym sektora rolno-spożywczego.

Rolnictwo i leśnictwo mogą dostarczyć długoterminowych rozwiązań z uwagi na to, że odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu wynikających ze zmian klimatu działań przystosowawczych i przeciwdziałających. Mają znaczny potencjał w dziedzinie redukcji emisji, wychwytywania węgla i wzmacniania ekonomii w sposób bardziej zrównoważony – dodaje Agnieszka Maliszewska.

Zdaniem Agnieszki Maliszewskiej rolnicy muszą być zachęcani do inwestowania w technologie, które redukują emisję gazów cieplarnianych i zwiększają wychwytywanie i recykling dwutlenku węgla (np. technologie precyzyjnego rolnictwa oraz wytwórnie biogazu, wychwytujące metan ze składów nawozu). Spółdzielnie rolnicze grają w tej kwestii ogromną rolę w rozpowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań, aby osiągnąć cele. Musi to mieć sens ekonomiczny i ekonomia skali, jako wynik współpracy rolników, ma to nadrzędne znaczenie.

– Badania i innowacje są kluczowe dla rozwoju i dostarczają innowacyjnych narzędzi i rozwiązań europejskim rolnikom, ich spółdzielniom i właścicielom lasów, aby zwiększyć ich produktywność i przystosować do zmian klimatu poprzez redukcję wpływu na środowisko. Wiele spółdzielni rolniczych utworzyło specjalne programy, które towarzyszą rolnikom podczas testowania „Nowych rozwiązań rolniczych”, a które zostały przygotowane przez ekspertów w dziedzinie badań i innowacji, wspierających rolników w dążeniu w kierunku bardziej zrównoważonego rolnictwa.

Będziemy czerpać wzorce najlepszych rozwiązań, by wdrażać je w Polsce, to będę proponowała polskim spółdzielniom – dodaje Agnieszka Maliszewska.

archiwum aktualności »
copyright
Nathusius Investments Sp. z o.o © 2008-2020
02-920 Warszawa
ul. Powsińska 23/6
tel: 22 642 43 12, fax: 22 642 36 25

Serwis www.forummleczarskie.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności. Zamknij